Huvudmeny

Vårdutbildningar

Behörighet

Till många vårdutbildningar måste du styrka behörighet genom dokument/intyg. Vilken behörighet som behöver styrkas beror på vilken utbildning du sökt. Du finner information om behörighet under rubriken ”Förkunskapskrav” på respektive utbildnings presentationssida. Du når även presentationssidorna via antagning.se (extern länk).

Till i stort sett alla utbildningar på avancerad nivå krävs sjuksköterskeexamen. En sådan examen kan variera beroende på när den är utfärdad. Kontrollera och jämför dina studiemeriter med de krav som ställs till aktuell utbildning gällande sjuksköterskeexamen.

Ladda upp dokument

Du måste själv ladda upp intyg som styrker yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska samt svensk legitimation som sjuksköterska. Ditt betyg från gymnasieskolan samt sjuksköterskeexamen överförs inte alltid automatiskt. Du kan själv kontrollera på Mina sidor vilka meriter som finns registrerade.  

Även om din gymnasieskola är ansluten till betygsdatabasen (BEDA), betyder det inte att ditt slutbetyg finns med. Om du gick ut gymnasiet innan skolan anslöt sig, måste du ladda upp eller skicka in betyget själv. Läs mer om Betygsdatabasen på antagning.se (extern länk)

Ladda upp rätt dokument

 

Om du inte kan ladda upp dokument läs om dokumentuppladdning på antagning.se (extern länk)

Anställningsbevis godtas inte.