Huvudmeny

Avancerad nivå

Fördelning av platser till program och kurser på avancerad nivå fördelas enligt nedan.

Program

Fördelning av platser till program på avancerad nivå görs på högskolepoäng. 
Platserna fördelas enligt följande:

  Högskolepoäng Yrkeslivserfarenhet
Specialistutbildningar 50% 50%
Övriga utbildningar 100%  

 

Kurser

Platserna fördelas enligt följande:

  Högskolepoäng Yrkeslivserfarenhet
Kurser för lärare, samt kurser som ingår i specialistsjuksköterske-utbildning som kan läsas som fristående kurser 50% 50%
Övriga kurser oavsett studietakt 100%  

 

Urvalsgrupper

HSKP – högskolepoäng
YLE – yrkeslivserfarenhet
DA – direktantagning
SA – sen anmälan
EA – efteranmälan