Huvudmeny
Cecilia Malmberg

Ekonomi

Civilekonomprogrammet

Ekonomutbildning

Dataekonomutbildningen

Event management

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT

Textilekonomutbildning