Huvudmeny

Arbetsliv

Vill du arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling? Eller är du intresserad av hur arbete påverkar människors sociala relationer och aktiviteter och hur arbete inom industri och offentliga verksamheter organiseras och förändras?

Strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället är i fokus på dessa utbildningar.

Startar på höstterminen

Grundnivå

Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 högskolepoäng 

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 högskolepoäng

Vård- och omsorgsadministration, tre på varandra följande kurser på grundnivå om 30 högskolepoäng vardera. Läs mer på sidan Program och kurser.

Avancerad nivå

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 högskolepoäng

Fristående kurs

Hälsa och ledarskap i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng på kvartsfart