Huvudmeny

Bibliotek

Vill du arbeta med biblioteks- och informationstjänster i ett globaliserat informations- och kunskapssamhälle? Är du intresserad av att söka och att organisera information?

Då är biblioteket rätt plats för dig. På Bibliotekshögskolan bedrivs Sveriges största bibliotekarieutbildning. 

Startar på höstterminen

Grundnivå

Bibliotekarie, 180 högskolepoäng

Avancerad nivå

Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, 120 högskolepoäng (distans)

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning, 120 högskolepoäng

Startar på vårterminen

Bibliotekarie, distansutbildning, 120 högskolepoäng

Avancerad nivå

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation, 60 högskolepoäng


Bibliotekshögskolan

Bibliotekshögskolan


Sveriges största utbildning och forskning i biblioteks- och informationsvetenskap. Mer på Bibliotekshögskolans webb