Huvudmeny
Till anmälan

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Kursen syftar till fördjupade kunskaper i att vårda äldre människor i hemmet. Kursen innehåller avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård för äldre människor, inkluderat palliativa vårdens etik, värdegrund och palliativ medicin. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår.

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng enligt 2007 års studieordning, eller
  • Sjuksköterskeutbildning 120 poäng enligt 1993 års studieordning, innefattande ett 10-poängs självständigt arbete, eller
  • Äldre sjuksköterskeutbildning och en kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.
  • Svensk legitimation som sjuksköterska.
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid).

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-28572
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 30
Startar: 2017-11-06
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 4
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplanen är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Karin Josefsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum