Huvudmeny

Medie- och informationskunnighet i skolan

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Innehåll

Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier kan stärka informations- och mediekunnigheten. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom lärar- eller fritidspedagogisk examen eller examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen bedrivs nätbaserat i form av

  • seminarier
  • workshoppar
  • föreläsningar
  • projektarbeten

Övrigt

Kursen ges som fristående och vänder sig närmast mot skolbibliotekarier och pedagoger i skilda skolformer.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39672
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplanen är ej fastställd.

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen