Huvudmeny
Till anmälan

Mode- och Textildesign, grundläggande

30 högskolepoäng, heltid 100%

Om du vill arbeta i mode- och textilbranschen är denna kurs en utmärkt grund för vidare högskolestudier i konst- och designrelaterade ämnen, nationellt som internationellt. Kursen hjälper dig att utveckla de praktiska och teoretiska färdigheter du behöver för att kunna tillgodogöra dig vidareutbildning på kandidat- och masternivå.

Kursen fokuserar på textila material, konstruktion och sömnad samt designmetodik. Du får lära dig grunderna i konstnärlig gestaltning av material, textila tekniker och materialbearbetning med inriktning på textila produkter som kläder och inredning. Kursen ger vidare en grund i konstruktion och sömnad av grundläggande plaggtyper, samt tränar olika moment i designutveckling och designprocess.

Kursmomenten utgår från praktiska uppgifter som sedan ligger till grund för mer teoretiska studier. Dessa examineras i projektuppgifter. Efter avslutad kurs kommer du ha en portfolio med designprojekt som kan utgöra en bra grund för arbetsprover och ansökningsuppgifter.

Innehåll

 • Konstruktion och sömnad av trikå, vävt och non-woven material
 • Sömnad och sammanfogning av trikå, vävt och non-woven material
 • Materiallära: trikåteknik, väveriteknik och nya textila material
 • Formexperiment med textila material för funktionella ändamål på kropp och i rum
 • Materialexperiment på kropp och i rum för uttrycksfullhet
 • Konstnärlig gestaltning
 • Designutveckling av textila artefakter
 • Designmetodik
 • Portfoliopresentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Undervisningsform

Undervisningen består av webbaserade föreläsningar, litteraturstudier, e-handledning och projektuppgifter.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs som läses distans på helfart.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-19972
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Betyg, högskoleprov och högskolepoäng
Antal platser: 50
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: AX1MT1 (2)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, 2015-10-01

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textil- och modedesign (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: DE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter avslutad kurs med godkänt resultat ska studenten kunna:

 1. demonstrera grundläggande kunskap och förmåga i konstruktion och sömnad av form i stickade och vävda material för kropp och rum,
 2. demonstrera grundläggande kunskap och förmåga i konstnärlig gestaltning av olika textila material och tekniker genom materialiserade designexperiment,
 3. demonstrera grundläggande kunskap och förmåga i designmetodik med utgångspunkt i textila material samt kropp och rums/klädrelaterade problemställningar.

Innehåll

 • Konstruktion och sömnad av trikå, vävt och non-woven material
 • Sömnad och sammanfogning av trikå, vävt och non-woven material
 • Materiallära: trikåteknik, väveriteknik och nya textila material
 • Formexperiment med textila material för funktionella ändamål på kropp och i rum
 • Materialexperiment på kropp och i rum för uttrycksfullhet
 • Konstnärlig gestaltning
 • Designutveckling av textila artefakter
 • Designmetodik
 • Portfoliopresentation

Undervisningsformer

Undervisningen består av webbaserade föreläsningar, litteraturstudier, e-handledning och projektuppgifter.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 • Inlämning av visuell och skriftlig hemtentamen i två delar - (Mål 1) 10 hp Betygsskala: UG
 • Inlämning och redovisning av dokumenterade konstnärliga gestaltningar - (Mål 2) 10 hp Betygsskala: UG
 • Inlämning av visuell och skriftlig hemtentamen samt inlämning och redovisning av dokumenterade konstnärliga gestaltningar - (Mål 3) 10 hp Betygsskala: UG

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs. I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs som läses distans på helfart.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig JORU
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum