Huvudmeny
Till anmälan

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

I kursen studeras kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlas det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. Handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet prövas och tränas av studenterna i mindre grupper. Handledningens förutsättningar och etik lyfts fram och diskuteras. Dessutom behandlas gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.

Förkunskapskrav

Akademisk examen inom eller med anknytning till vårdområdet

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsövningar. Skriftliga inlämningsuppgifter förekommer.

Övrigt

Kursen är fristående men kan även ges som uppdragskurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-29372
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 35
Startar: 2017-08-29
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag
Kursdag: tisdag

Kursplan

Kursplanen är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum