Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-27382
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen vidareutvecklar du dina kunskaper i allmänmedicin med tyngdpunkt på ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. I kursen ingår också allmän och speciell farmakologi och läkemedelsförskrivning.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på allmänmedicin med tonvikt på att få ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. Kursen ger en fördjupning inom allmän och speciell farmakologi och sjukdomslära. Mångfaldsperspektivet beaktas liksom etiska frågeställningar och begrepp inom hållbar utveckling i relation till området och kvalitetssäkring. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår i kursen.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Loggbok


Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

FÖRSKRIVNINGSRÄTT
Den som erhållit kursbevis och är anställd som distriktssköterska/motsvarande inom öppen hälso- och sjukvård i landsting, kommun eller privat verksamhet kan erhålla förskrivningsrätt för vissa läkemedel av Socialstyrelsen. Student skickar ansökan till Socialstyrelsen på speciell blankett (www.socialstyrelsen.se)

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.