Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ambulanssjukvård

15 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-20782
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kurs med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens syfte är att du ska kunna tillämpa och fördjupa de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som ambulanssjuksköterska.

Innehåll

Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård och inom närliggande verksamhetsområden som är väsentliga för samhällets hälso och sjukvård i akuta situationer. Studenten bearbetar, tillämpar och examineras på fördjupad och evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsarbetet relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom, ohälsa och trauma inom kontexten prehospital akutsjukvård. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation och samband, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt den prehospitala vårdens organisation. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och integrera de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurserna:

  • Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5 hp
  • Akutmedicin 7,5 hp
  • Prehospital akutsjukvård vid trauma, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Verksamhetsförlagd utbildning och handledning. För att förbereda sig inför den kliniska slutexaminationen förutsätts att studenten har tillgång till internetansluten dator.

Övrigt

Övergångsregler
Övergångsregler finns för de studenter som har påbörjat sina studier i kursen Ambulanssjukvård, 15 hp, fram till och med 2015-06-07 och som ännu inte har examinerats med ett godkänt resultat. Se högskolans web: www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Overgangsregler/

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.