Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

15 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-21182
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen genomför du ett examensarbete inom professionsområdet i syfte att fördjupa ditt vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet samt aktuell profession och kontext. Seminarier genomförs under terminens gång där examinationsmanuset presenteras av författaren och granskas av kursdeltagare och lektor. I kursen ingår också att försvara ett eget examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Förkunskapskrav

För er som påbörjade era studier from HT2016 gäller:
Godkänt resultat på kurserna:

  • Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng
  • Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng
  • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng


För er som påbörjade era studier HT2015 gäller:
Godkänt resultat på kurserna:

  • Anestesiologi, 8 hp
  • Akutmedicin, 12 hp eller Akutmedicin 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp
  • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 10 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Handledning och seminarier.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.