Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Fysisk aktivitet och hälsa 1

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-25882
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Kursen syftar till öka förståelsen för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa och inspirera till regelbunden fysisk aktivitet.

Innehåll

Kursen behandlar området fysisk aktivitet och hälsa. Grundläggande teorier om fysisk aktivitet, motion och träning presenteras samt hur fysisk aktivitet kan användas i hälsobefrämjande syfte. Modeller för att stödja hållbara livsstilsförändringar presenteras och allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet för barn, unga, vuxna och äldre behandlas. Kursen tar också upp risker med långvarigt stillasittande liksom stillasittandets fysiologi.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av:

  • Föreläsningar
  • Seminarier


Skriftliga inlämningsuppgifter kan förekomma.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.