Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-27582
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Innehåll

Kursen fokuserar på den perioperativa vårdprocessen utifrån anestesisjuksköterskans bedömning, vårdande, förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Vidare fokuserar kursen på perioperativ övervakning, medicinsk teknisk utrustning och patientsäkerhet. I kursen studeras vidare traumaomhändertagande och samhällets katastrofberedskap.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av följande moment:

  • Föreläsningar
  • Seminarium
  • Verksamhetförlagd utbildning
  • Simulering

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.