Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

15 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-27682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-11
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kurs med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens syfte är att du ska kunna tillämpa och fördjupa de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete som anestesisjuksköterska.

Innehåll

Kursen omfattar klinisk utbildning som består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Genom kursen förvärvar studenten fördjupande kunskaper i anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter i alla åldrar som drabbats av kronisk/akut sjukdom eller skada och är i behov av elektiv eller akut operation. Vidare ingår teorier, modeller och metoder som ligger till grund för omvårdnaden inom anestesisjukvård. Andra områden som studeras är kommunikation, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurserna:

  • Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng
  • Akutmedicin 7,5 högskolepoäng
  • Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och seminarier.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.