Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Prehospital akutsjukvård vid trauma

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-29782
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng och yrkeslivserfarenhet
Antal platser: 20
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen studerar du metoder för primär och sekundär bedömning. Kursen behandlar också prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård av traumapatienter.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på patofysiologi, kinematik och smärtlindring vid olika former av trauma. Kursen utgår från metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård av patienter som drabbats av trauma. Moment som ingår är losstagning av fastklämd patient, säkerhetsfrågor vid skadeplatsarbete, ambulanstransport, organisation och sjukvårdledning på skadeplats.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisning i kursen består av föreläsningar, webbaserade övningar och simuleringsövningar.

Övrigt

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp. Kursen kan läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.