Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Smärta och smärtbehandling

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-22082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 40
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen fördjupar och breddar du dina kunskaper i vård och behandling av patienter med olika smärttillstånd.

Innehåll

I kursen studeras smärta och smärtbehandling vid akut och långvarig smärta hos barn, vuxna och äldre. Dessutom behandlas smärtfysiologi, smärtbehandlingsmetoder av farmakologisk, neurokirurgisk, fysikalisk, komplementär och psykologisk karaktär. Centralt i kursen är människans resurser för att hantera smärta samt etiska aspekter på smärtbehandling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Akademisk examen inom eller med anknytning till vårdområdet

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av följande moment:
Föreläsningar. I föreläsningarna ges en översikt över kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet och stöd för att strukturera studentens självstudier. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.