Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Smärta och smärtbehandling

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-22082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 40
Startar: 2018-11-12
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

I kursen fördjupar och breddar du dina kunskaper i vård och behandling av patienter med olika smärttillstånd.

Innehåll

I kursen studeras smärta och smärtbehandling vid akut och långvarig smärta hos barn, vuxna och äldre. Dessutom behandlas smärtfysiologi, smärtbehandlingsmetoder av farmakologisk, neurokirurgisk, fysikalisk, komplementär och psykologisk karaktär. Centralt i kursen är människans resurser för att hantera smärta samt etiska aspekter på smärtbehandling.