Huvudmeny
Till anmälan

Socialrätt

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om och förståelse för innehåll och intentioner inom området gällande lagar och författningar. Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga området och en översiktlig kunskap om rättsregler inom: socialrätt, socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, arbetsrätt och straffrätt.

Områden som särskilt belyses är:

 • Till socialrättsområdet hörande och angränsande lagstiftning
 • Kommunens respektive landstingets ansvar
 • Den enskildes rättigheter och delaktighet
 • Anhörigas roll
 • Gränsdragning mellan myndighetsutövning (beställare) och utförare
 • Begreppen skälig levnadsnivå och goda levnadsförhållanden
 • Etik, förhållningssätt och värderingar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen ges i form av flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenten har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna basers på självständiga studier samt gruppvisa diskussioner och arbete med specifika uppgifter via en webbaserad lärplattform samt vid gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation med lärare och kursdeltagare sker i första hand via den webbaserade lärplattformen. Vissa uppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen i kursen består av:

 • föreläsningar
 • workshops/färdighetsträningar
 • seminarier
 • aktivt deltagande i webbaserade dialogforum

Enstaka föreläsning och undervisningsmaterial/artiklar på nordiska språk (norska, danska) och engelska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs och som valbar kurs i Administratörprogrammet

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-25082
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Kursplan

Kursplanen är ej fastställd.

Kontakt


Kursansvarig Maria Wolmesjö
Kursadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen