Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vård- och omsorgsadministration 1

30 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-25482
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 40
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 5
Studietid: Dag

Du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som administratör eller ledare inom vård och omsorg. Du studerar organisationsteori, vårdledarskap, hälsoekonomi och lagar. I kursen ingår också att värdera konsekvenser av förändringar inom vård och omsorg.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser:
1. Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Delkurs 1.Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
Kursen behandlar organisationsteorier med koppling till vård- och omsorgsområdet. I kursen studeras teorier och modeller för att organisera och planera vård- och omsorgssektorn. Olika organisations- och styrformer behandlas och granskas utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Delkurs 2. Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
Kursen behandlar olika teorier och modeller för ledarskap inom vård och omsorg. Ledarskapets roll i verksamhetsplanering samt betydelse för förbättring, utveckling och en hälsobefrämjande arbetsplats belyses. Ledarskap utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling problematiseras.

Delkurs 3. Hälsoekonomi, 7,5 hp
Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.

Delkurs 4. Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där politiska och sociala reformers betydelse för vårdens och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, Svenska B.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator med webbkamera och hörlurar. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Ges som fristående kurs.