Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

15 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-21282
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 3
Studietid: Dag

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom vården och andra intresserade som önskar tillägna sig kunskaper i vårdvetenskap på kandidatnivå. Kursen ger också möjlighet för sjuksköterskor med äldre utbildning att komplettera sin utbildning och behörighet.

Innehåll

I kursen fördjupas studier av vetenskapsteoretiska grundbegrepp, forskningsprocessen med inriktning mot systematisk litteraturbearbetning samt ett urval av modeller för detta. Ett urval av kvalitativa och kvantitativa perspektiv och metoder behandlas liksom informationssökning och informationshantering. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och andra dokument som används vid litteraturbearbetning genomförs och problemformulering och litteraturbaserad analys tränas.