Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursen Den levda kroppen i det vårdande sammanhangets syfte är att ge redskap för att utveckla ett vårdande förhållningssätt för att på så sätt förbättra vården. Detta görs genom att problematisera och tillämpa Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen.

Innehåll

Kursen fokuserar på kunskaper av betydelse för vårdande sammanhang utifrån Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen. Områden som behandlas är kunskapssyn inom fenomenologi och Merleau-Pontys fenomenologi, i synnerhet kroppens fenomenologi. Vidare belyses perspektiv på helhetssyn utifrån Merleau-Pontianska begrepp, Livsvärld och Embodiment samt Intersubjektivitet och vårdande. Tillämpning av Merleau-Pontys tänkande problematiseras i vårdande hållning och vård handlingar.