Huvudmeny
Till sen anmälan

Färglära

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Färg som kulör spelar en stor roll i den miljö vi vistas i vare sig det gäller i den offentliga miljön, på arbetsplatsen eller i hemmet. Färgen associerar till olika upplevelser, den väcker känslor och den påverkar vår sinnesstämning, den ger oss vägledning och information och vi måste ständigt göra val av hur färgen ska användas.
Intresset om färg är väldigt allmängiltigt. Alla människor har ett förhållande till färg som varierar och de flesta har en åsikt om vad som är bra och dåligt med färg och färgsättning, men det krävs mer kunskap än man tror för att få färger att passa in i olika miljöer och användas inom olika produktområden.
I kursen belyser vi på olika sätt att arbeta med färgen i betydelsen kulör, du får en bred orientering om hur du kan arbeta med färg på ett medvetet sätt, att kunna se hur vi blir påverkade av färgen. Att göra de val som grundar sig på kunskaper om färgers betydelse och påverkan och går igenom grunderna i olika färgblandningar som behövs för att uppnå ett bra resultat både yrkesmässigt och för att förgylla vår vardag.
I kursen kommer vi att arbeta med NCS-systemet och dess utbildningsmaterial. Vi kommer också att använda oss av gouachefärger till de färgblandningsövningar som ingår i kursen.

Innehåll

Kursen behandlar området färglära, dvs hur grundläggande kunskaper inom färgläran ger verktyg för att identifiera, analysera, mäta och beskriva färg i ett gestaltande syfte. Att praktiskt arbeta med färgblandningar och omsätta det för att kunna arbeta med färgsättning både inom industri och hantverk.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

  • Föreläsningar
  • Workshops/laborationer


Undervisningen sker helt på distans via lärplattform

Övrigt

Kursen är en distanskurs. Inga sammankomster utan kursen ges helt via Högskolans lärplattform.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-12981
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 200
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: AT1FÄ1 (2)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik, 2017-03-09

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilteknik (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: TX1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för färgers symbolik och påverkan på människan
1.2 redogöra för olika färgsystems praktiska användning

Färdighet och förmåga
2.1 att blanda och ta fram färger utifrån givna uppgifter och önskemål.
2.2 att använda sig av färgartikulation och transponering
2.3 att använda sig av färgkontrasters verkan
2.4 sammanställa en fördjupningsstudie utifrån artiklar och litteratur inom färgområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 förmåga att analysera egna och andras färgsättningar

Innehåll

Kursen behandlar området färglära, dvs hur grundläggande kunskaper inom färgläran ger verktyg för att identifiera, analysera, mäta och beskriva färg i ett gestaltande syfte. Att praktiskt arbeta med färgblandningar och omsätta det för att kunna arbeta med färgsättning både inom industri och hantverk.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av:

  • Föreläsningar
  • Workshops/laborationer


Undervisningen sker helt på distans via lärplattform

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Examinationsformer

  • Inlämning 1 (IN01): Inlämningsuppgift, lärandemål 1,2,3, högskolepoäng: 4,5, betygskala: underkänt eller godkänt
  • Inlämning 2 (IN02), skriftligt fördjupningsarbete, lärandemål 3.2, högskolepoäng: 3,0, betygskala: Underkänt eller godkänt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Övrigt

Kursen är en distanskurs. Inga sammankomster utan kursen ges helt via Högskolans lärplattform.

Kontakt


Kursansvarig Elisabeth Fjällman
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen