Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Fysisk aktivitet och hälsa 2

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-25981
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Antal platser: 30
Startar: 2018-02-08
Slutar: 2018-04-12
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Eftermiddag/Kväll
Kursdag: torsdag kl 15.00 - 18.00

Kursen bygger vidare på fysisk aktivitet och hälsa 1.

Innehåll

I kursen fördjupas området fysisk aktivitet och hälsa. Vidare behandlas hur fysisk aktivitet kan användas i behandlande och rehabiliterande syfte t ex med hjälp av FaR (Fysisk aktivitet på recept). Olika fysiologiska mätmetoder introduceras. Betydelsen av att anpassa rådgivning av fysisk aktivitet till människors varierande behov och förutsättningar, t ex avseende på ålder, miljö eller specifika ohälsotillstånd behandlas. Sambandet mellan fysisk aktivitet, nutrition, prestation och återhämtning i relation till individens specifika förutsättningar problematiseras. Metoder för att främja fysisk aktivitet ur såväl ett individuellt som samhälleligt perspektiv belyses.