Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sociala medier

7,5 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Anmälningskod: HB-36481
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Antal platser: 15
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-02-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Innehåll

Kursen behandlar hur sociala medier erbjuder olika kommunikationsmöjligheter men också olika former för nätverkande och delaktighet. Detta problematiseras och ställs i relation till centrala frågeställningar som kan kopplas till informationssamhället i stort, gällande exempelvis personlig integritet och filterbubblor. Kursen tar sin teoretiska utgångspunkt i mekanismer och drivkrafter för deltagande och engagemang i virtuella gemenskaper, med särskilt fokus på digitala kompetenser. Kursen innehåller exempel på tillämpningsområden för sociala medier och diskuterar konsekvenser av användandet av sociala medier i olika sammanhang.

Fenomen som berörs inkluderar:

  • nätverkande och delaktighet i sociala medier
  • virtuella gemenskaper
  • digitala kompetenser
  • sociala medier som opinions- och påverkansverktyg

Observera

Kursen ges på helfart/distans och innehåller inga träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom diskussionstillfällen och seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.