Huvudmeny
Till sen anmälan

Textil Innovation

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Textile Innovation
Through this new and innovative course we welcome you to join us in the fantastic world of Textiles!
The course will provide you with a better understanding about how garments and other products are constructed. This will be done by studying all the basic elements required to give you with a better insight about this part of the world.
Through these studies you will be able to create your own innovate perspective, in the form of a prototype, made individually or in a group.
Textiles are not only about the clothing we wear, but also a technical part of the world we live in.
This is a web-based distance course.

Innehåll

Kursen behandlar området textil produktutveckling, dvs. hur en textil produkt utvecklas mot bakgrund av designprocessen olika steg och ger en inblick i olika textila områden såsom tekniska textilier, funktionella textilier, smarta textilier och industritextilier. Kursen fokuserar på breda textiltekniska kunskaper och hållbarhetsaspekter om textila material, konstruktioner och processer samt hur dessa används i nya tillämpningar i den textila värdekedjan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen ges helt på distans och består av

föreläsningar som text i digitala block
filmade avsnitt, med kommentarer

Övrigt

Kursen är en fristånde distanskurs. Kursen ges helt på distans.
Studenten bör förstå Engelska språket i tal och skrift. Inga textila förkunskaper krävs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-13081
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 700
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: AT1TE1 (2)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik, 2017-03-09

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilteknik (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: TX1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på:
Kunskap och förståelse
1.1 tillämpa textiltekniska kunskaper om material, konstruktioner och processer, och använda dessa kunskaper i nya tillämpningar.
1.2 visa på kunskaper inom textila värdekedjan.
1.3 redogöra för hållbarhetsaspekter av textiltekniska material, processer och produkter.

Färdighet och förmåga
2.1 genomföra textiltekniskt projektarbete
2.2 uppvisa verkanshöjd på textiltekniskt arbete i lämpligt format

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 diskutera etiska aspekter av textiltekniska samhälleliga frågeställningar
3.2 reflektera över projektets textiltekniska relevans och verkanshöjd.

Innehåll

Kursen behandlar området textil produktutveckling, dvs. hur en textil produkt utvecklas mot bakgrund av designprocessen olika steg och ger en inblick i olika textila områden såsom tekniska textilier, funktionella textilier, smarta textilier och industritextilier. Kursen fokuserar på breda textiltekniska kunskaper och hållbarhetsaspekter om textila material, konstruktioner och processer samt hur dessa används i nya tillämpningar i den textila värdekedjan.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen ges helt på distans och består av

föreläsningar som text i digitala block
filmade avsnitt, med kommentarer

Undervisningen bedrivs på engelska.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

  • Inlämningsuppgift 1 (IN1): Skriftlig individuell inlämningsuppgift, lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 Högskolepoäng: 2,5 hp Betygskala U/G.
  • Inämningsuppgift 2 (IN2): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp eller individuellt, lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Högskolepoäng: 5,0 hp. Betygskala U/G


För betyg G på helkurs krävs betyg G på inlämningsuppgift 1 och 2.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen är en fristånde distanskurs. Kursen ges helt på distans.
Studenten bör förstå Engelska språket i tal och skrift. Inga textila förkunskaper krävs.

Kontakt


Kursansvarig Monik Nyrén
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen