Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Textil Innovation

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-13081
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Antal platser: 700
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Övrig tid

Textile Innovation
Through this new and innovative course we welcome you to join us in the fantastic world of Textiles!
The course will provide you with a better understanding about how garments and other products are constructed. This will be done by studying all the basic elements required to give you with a better insight about this part of the world.
Through these studies you will be able to create your own innovate perspective, in the form of a prototype, made individually or in a group.
Textiles are not only about the clothing we wear, but also a technical part of the world we live in.
This is a web-based distance course.

Innehåll

Kursen behandlar området textil produktutveckling, dvs. hur en textil produkt utvecklas mot bakgrund av designprocessen olika steg och ger en inblick i olika textila områden såsom tekniska textilier, funktionella textilier, smarta textilier och industritextilier. Kursen fokuserar på breda textiltekniska kunskaper och hållbarhetsaspekter om textila material, konstruktioner och processer samt hur dessa används i nya tillämpningar i den textila värdekedjan.