Huvudmeny
Till sen anmälan

Textil materiallära

7,5 högskolepoäng, deltid 25% – distans

Vill du lära dig mer om olika textila material, nya som gamla? Vi erbjuder dig en kurs som är helt på distans!

Som student i denna fristående kurs får du breda kunskaper om olika textila fibrer, material och produkter. Vi analyserar även deras specifika egenskaper och lämpligheter inom olika textila användningsområden.

Ni lär er att klassificera, benämna och identifiera olika textila fibrer. Ni får också kunskap om material utifrån deras fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper. Vi tittar lite närmare på garntillverkning och olika spinningsmetoder samt metodernas inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper.

Innehåll

 • Textilfibrernas klassificering och benämningar
 • Naturfibrernas förekomst och utvinning
 • Konstfibrernas tillverkning
 • Orientering om olika fibrers miljöpåverkan samt förekommande miljömärkningar
 • Fibrernas struktur, fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper
 • Spinneriteknikens inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper
 • Garners och tygers benämningar, egenskaper och användning
 • Egenskaper hos färdiga produkter
 • Identifiering av fibrer
 • Utvecklingstendenser inom materialområdet

Laboration: Mikroskopering.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

 • Laboration
 • Självstudier


Undervisningen sker på distans med stöd av lärplattform. Litteraturen är på engelska.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs. Kursen ges på distans.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-11581
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 200
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 51TM01 (8)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-08-26
Ersätter kursplan fastställd:  2013-08-27

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilteknologi (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: TX1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter avslutad kurs med godkänt resultat ska studenten ha kunskaper om textila fibrer, material och produkter, deras egenskaper och lämplighet inom olika användningsområden samt textilprovning.

Innehåll

 • Textilfibrernas klassificering och benämningar
 • Naturfibrernas förekomst och utvinning
 • Konstfibrernas tillverkning
 • Orientering om olika fibrers miljöpåverkan samt förekommande miljömärkningar
 • Fibrernas struktur, fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper
 • Spinneriteknikens inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper
 • Garners och tygers benämningar, egenskaper och användning
 • Egenskaper hos färdiga produkter
 • Identifiering av fibrer
 • Utvecklingstendenser inom materialområdet

Laboration: Mikroskopering.

Undervisningsformer

 • Laboration
 • Självstudier


Undervisningen sker på distans med stöd av lärplattform. Litteraturen är på engelska.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Inlämningsuppgift 2,5p Betygskala: UG1
 • Tentamen 4p Betygskala: UV2
 • Laboration 0,5p Betygskala: UG3
 • Slutdiskussion 0,5p Betygskala: UG4

För VG på hel kurs krävs VG på tentamen och G på övriga delmoment.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och kursansvarig.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs. Kursen ges på distans.

Kontakt


Kursansvarig Monik Nyrén
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen