Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-29391
Första anmälningsdag: 2018-09-17
Sista anmälningsdag: 2018-10-15
Antal platser: 35
Startar: 2019-01-21
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vården och som vill utveckla din handledande förmåga utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Innehåll

I kursen studeras kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlas det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. Handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet prövas och tränas av studenterna i mindre grupper. Handledningens förutsättningar och etik lyfts fram och diskuteras. Dessutom behandlas gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.