Huvudmeny
Till anmälan

Modedesign

180 högskolepoäng, heltid 100%

Modedesignutbildningen vid Textilhögskolan är välrenommerad. Våra lärare och handledare ställer din individuella utveckling som designer i centrum. Här får du de konstnärliga och professionella förutsättningar som krävs för en karriär inom design och mode i Sverige och internationellt.

Oavsett om det är uttrycket eller funktionen inom mode som intresserar dig mest, möjliggör utbildningens individuella upplägg en fördjupning i en rad olika område inom kläder och mode. Du får möjlighet att fördjupa dig inom tekniker som t.ex. stickat, vävt och print, inom arbetsområden som t.ex. uttryck och mode, sport och funktion eller kostym och performance.

Målsättningen är att ge dig som student en grundläggande konstnärlig självsäkerhet i designprocessen, en teknisk skicklighet och ett utvecklat designspråk där innehåll och uttryck är lika viktigt för dig som relevant för marknad och publik.

Modedesignutbildningen ställer mycket höga krav på ditt personliga engagemang och din förmåga till självständigt arbete som student. I gengäld öppnar utbildningen dörrarna till en spännande nationell och internationell yrkeskarriär inom modets olika designområden.

På modedesignutbildningen är ett estetiskt och konstnärligt förhållningssätt kärnan i den grundläggande designmetodiken, där gestaltningsförmågan bygger på konstnärlig skicklighet och bred kunskap om modedesignområdet. Utbildningen grundar sig i process- och teknikträning som i hög grad bygger på en experimentell metodik, genom prototyputveckling och produktion i Textilhögskolans internationellt sett unika verkstäder och laboratorier.

På Textilhögskolan blir du också en del av vår unika interdisciplinära utbildnings- och forskningsmiljö. Du kommer att arbeta tillsammans med studenter från andra program, t.ex. textilekonomer och textilingenjörer, vilket kommer att ge dig en bred förståelse för hur branschen fungerar och är uppbyggd. Förutom en egen arbetsplats med tillträde till ateljéer och bibliotek får du tillgång till de helt unika verkstäderna med den senaste tekniken inom textil produktion och prototyputveckling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För särskild behörighet till utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig förmåga att på ett uttrycksfullt sätt utveckla, gestalta, illustrera och realisera idéer i kläder och andra bärbara element, (ii) teknisk förmåga i mönsterkonstruktion och sömnad för att konstruera grundläggande plaggtyper, (iii) viss kritisk-teoretisk förmåga i mode- och designområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Ansökningsportfolio med särskilda ansökningsprov med avsikt att pröva och visa ovan formulerade behörighetskrav tillkännages i januari samma år som antagning sker till hösten. På modedesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).
En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta formella meriter samt inskickad ansökningsportfolio innehållande de specificerade ansökningsproverna och CV. Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på www.hb.se/ths/anmalan.
Urval
Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolio, resultat av arbetsuppgift under provdag och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolio med avseende på visad konstnärlig gestaltande och teknisk förmåga och viss kritisk-teoretisk kunskap om mode- och designområdet. I nästa steg kallas ett flertal sökande till provdag. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor och under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer samt övriga meriter. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Urvalet görs bland dem som bedömts av bedömargruppen som behöriga utifrån nämnda kriterier och rankats högst i den samlade bedömningen av i ansökningsportfolion visade förmågor. Andra meriter som exempelvis arbete/uppdrag inom mode, design och konst av kritisk, teknisk, konstnärlig karaktär kan vägas in under respektive förmåga i urval, men ej användas för behörighet. Sådana meriter kan exempelvis påverka om flera behöriga sökande i övrigt väger jämt.

Karriärvägar

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som modedesigner och produktutvecklare inom textil såväl nationellt som internationellt. Under åren har utexaminerade studenter gått vidare för att jobba på företag som Vivienne Westwood, Ann-Sofie Back, HM, KappAhl, Nike, Tommy Hilfiger, Levis, Mexx, Diesel, Filippa K, Acne och Peak Performance, för att bara nämna några. Medan vissa startar sina egna företag som exempelvis Fifth Avenue Shoe Repair, Simplicité Compliquée eller Hope, startar andra en karriär som frilansdesigner.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-7210A
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Se Textilhögskolans hemsida www.hb.se/ths/anmalan för information om anmälan och ansökningsportfolio.
Antal platser: 15
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Upplägg

Modedesignutbildningens grundläggande designmetodik utgörs av estetiska och konstnärliga förhållningssätt där gestaltningsförmågan i modedesign bygger på konstnärlig skicklighet och kunskap om designområdets etiska, tekniska, materiella, industriella samt ekonomiska möjligheter. Utbildningen bygger huvudsakligen på återkommande kursmoment som: Form och material, Designmetodik, Designestetik och Designprojekt enligt angiven progression. Utbildningen karakteriseras av två omfattande Form och material-kurser; den första med utgångspunkt i form, och den andra i material för skapande av uttryck och funktion samt flertalet designprojekt varav Designprojekt 3 och Examensarbete är de mest omfattande. Nedan listas ingående kurser, viss föryttning av kursmoment mellan läsår kan förekomma.

Årskurs 1, 60 högskolepoäng
Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande kunskaper i designmetodik samt fördjupade kunskaper i designutveckling genom grundläggande illustrations- och visualiseringssätt för utveckling av designidéer i form och material. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a, 2a, 4a-b.

Form och Material 1: kropp och struktur, 15 hp
Kursen syftar till att träna studentens grundläggande gestaltningsförmåga av kropp och kläder genom teoretisk undervisning och praktiska gestaltningsövningar i textil och modeområdets form-, konstruktion-, material- och färgmässiga aspekter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 1: historia och samtid, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge en grundläggande estetiskt perspektiv på kläders historiska utveckling med avseende på form-, material- och begreppsstudier genom rekonstruktions-, skiss- och textstudier. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b.

Designprojekt 1: kropp, struktur och uttryck, 7.5 hp
Kursen syftar till att träna förmågan att undersöka relationen mellan konstruktionsprinciper och konstnärligt uttryck genom experimentell designutveckling av strukturella principer i relation till kropp och rum. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Färgeri-, textiltryck- och beredningsteknik, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdet förbehandling, färgning, tryckning och slutberedning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 5a-b, 6a-b.

Form och Material 2: designexperiment, stickat och trikå, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga förmåga i trikå och stickat genom teknisk träning och experimentell undersökning av olika teknikers uttrycksmässiga och funktionella möjligheter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt 2: teknik och uttryck, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens tekniska färdigheter för konstnärlig gestaltning genom experimentell stickning, självständigt konstnärligt designarbete samt att planera, förbereda och presentera designarbete från idé till färdigställande av plagg för visning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Årskurs 2, 60 högskolepoäng
Form och material 3: material och uttryck, 15 hp
Kursen syftar till att träna studentens grundläggande experimentella och professionella gestaltningsförmåga med utgångspunkt i traditionella och nya material, textila tekniker samt manipulation och bearbetning av material genom teoretisk undervisning och praktiska övningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 2: perspektiv och principer, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla kunskap om olika traditioner inom kläder och mode genom att studera så väl dominerande internationella som specifikt geografiska perspektiv. Vidare tränas studenten i att beskriva och kritiskt diskutera sitt eget arbete utifrån olika perspektiv som tas upp i kursen. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Designprojekt 3: specialisering, 10,5 hp
Kursen syftar till att träna självständig planering och genomförande av experimentellt och professionellt designarbete från definition av gestaltningsproblem till demonstration av designförslag med utgångspunkt i valt specialiseringsområde. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemålr: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Projektledning och produktionsteknik, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse för projektledning och planering för visning och utställning av kläder och bärbara artefakter, samt produktion av kläder och accessoarer genom undervisning och praktiska utställnings- och visningsprojekt. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 5a-b.

Designmetodik 2: samtidskonst och designmetoder, 7,5 hp
Kursen syftar till att utforska och förvärva förtrolighet med samtidskonstens metoder samt att kunna sätta dessa i relation till designmetodik för produktdesign (kläder och mode) genom gestaltningsövningar utifrån olika metoder. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Designestetik 3: kritik och bedömning, 4,5 hp
Kursen syftar till att utveckla ett självkritiskt perspektiv på eget och andras designarbete genom begreppsutveckling, kritisk granskning och jämförelse samt konkret form- och materialmässig vidareutveckling av ett tidigare designarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Hållbar affärs- och produktutveckling, 7.5 hp
Övergripande mål är att studenten efter genomgången kurs ska kunna identifiera och hantera miljö- och sociala aspekter inom textil- och konfektionsindustrin ur ett affärsmässigt perspektiv. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b 5a-b, 6a-b.

Årskurs 3, 60 högskolepoäng
Designprojekt 4: tillämpad design, 18 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens färdigheter och förmågor i tillämpat designarbete utifrån givna uttrycksmässiga, funktionella, tekniska och marknadsmässiga aspekter genom verksamhetsförlagd utbildning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designmetodik 3: designforskning, 4.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande färdigheter i designforskning genom experimentell designmetod samt kunskaper om grundläggande begrepp inom forskning utifrån ett vetenskapligt perspektiv på konst och design. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a, 3a-b, 4a-b.

Konstnärligt utvecklingsarbete, 15 hp
Kursens mål är att utveckla den individuella arbetsprocessen och tekniska skickligheten i modedesign genom träning av explorativ design med indirekt fokus på efterföljande examensarbete.Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Modekommunikation och Portfolio, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga i dokumentation och presentation av undersökande konstforskning och tillämpad designutveckling genom projektarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Examensarbete, 15 hp
Kursen syftar till att den studerande ska visa kunskap och förmåga att driva, utveckla och utföra ett självständigt undersökande designprojekt. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4-ab, 5a-b, 6a-b.

Vidare studier

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 högskolepoäng.

Övrigt

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå såsom magister- och masternivå t.ex. den konstnärliga masterutbildning i mode- och textildesign med inriktning mot modedesign eller textildesign vid Textilhögskolan. Delar av utbildningen kan vara förlagd till annan ort.

Utbildningen kan bedrivas på svenska i de fall inga internationella studenter är antagna.

Dnr. 596-15

John-Daniel Isacsson

John-Daniel designar för framtiden

– De här tre åren har varit jättebra, för mig är det här helt rätt. Det finns så mycket tillgångar här, både vad gäller material och personal. Vi får mycket hjälp av professorerna och forskarna.
Läs hela intervjun här.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Erika Blomgren
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum