Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bibliotekarie

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82301
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 70
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Biblioteksverksamheter vilar på tidlösa principer samtidigt som de ingår i ett fält som just nu genomgår en snabb och spännande utveckling.

Vill du ha ett socialt arbete i en dynamisk och utvecklingsbenägen verksamhet i ett globaliserat och digitaliserat informationssamhälle? Är du intresserad av att söka, organisera och tillgängliggöra information? Vill du förmedla kultur eller stödja forskning? Då är bibliotek rätt arbetsplats för dig!

Innehåll

Upplägg

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs dels genom aktiviteter på högskolan, och dels via digital lärplattform. Undervisningen innebär såväl arbete i grupp som självständigt arbete. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.

Internationalisering
Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt inom bibliotekssektorn. Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier. Dessa sker normalt under termin 5.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmets problemställningar tar sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv där bl.a. kategorier som genus, klass och etnicitet beaktas. Detta bidrar till att studenten ges möjlighet att identifiera och problematisera frågor om jämställdhet och mångfald. Hållbar utveckling belyses i programmet ur sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv.

Kurser
År 1 (60 hp)

 • Introduktion till högre studier i Biblioteks- och informationsvetenskap (15 hp)
 • Bibliotek i samhället 1 (7,5 hp)
 • Kunskapsorganisation 1: Klassifikation (7,5 hp)
 • Bibliotek och användare 1 (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1 (7,5 hp)
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1 (7,5 hp)
 • 1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* (7,5 hp)

År 2 (60 hp)

 • Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 (7,5 hp)
 • Bibliotek i samhället 2 (7,5 hp)
 • Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer (7,5 hp)
 • Bibliotek och användare 2 (7,5 hp)
 • Informationskompetens och lärande (7,5 hp)
 • Professionell informationssökning (7,5 hp)
 • 2 valbara kurser med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* ( 7,5 hp)

År 3 (60 hp)

 • Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan (7,5 hp)
 • Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2 (7,5 hp)
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2 (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (7,5 hp)
 • Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek (7,5 hp)
 • Kandidatuppsats (15 hp)
 • 1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* (7,5 hp)

(*) Valbara kurser med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap kan ersättas med valbara kurser med annat huvudområde efter överenskommelse med programansvariga och/eller studieadministrativ handläggare.

Övrigt

Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå.
Undervisningen sker normalt på svenska men undervisning på engelska, danska och norska kan förekomma.