Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82111
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 48
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Här är en utbildning som kombinerar handel med en unik textil- och modeinriktning. Den lämpar sig till exempel för dig som vill leda och utveckla verksamhet inom textil- och modehandeln, men ger också möjlighet till vidare studier inom både textil/mode och handel.

Innehåll

Utbildningen ger alla nödvändiga kunskaper och färdigheter för dig som vill arbeta med textil och mode i såväl fysiska butiker som e-handel. Den har också en bredd som ger möjlighet till fortsatt karriär inom detaljhandelns olika områden, som till exempel butiksutveckling, inköp eller eget företagande.
Utbildningens två huvuddelar är kurser i textilt management och textila grundkurser. Kurserna i textilt management ger dig kunskaper för att kunna leda och utveckla mode- och textilhandel. De textila grundkurserna ger en förståelse för textilamaterial, textil produktion och textila produkter.
Du lär dig förstå sammanhang och att tillämpa kunskaper om ledning och styrning, hållbar utveckling, digital handel, den textila värdekedjan, konsumentbeteende och säljfrämjande åtgärder. I utbildningen ingår också företagsekonomiska kurser inom marknadsföring, redovisning och budgetering samt inköp och logistik.
Utbildningen är en professionsinriktad butikschefsutbildning med stark tonvikt på textil och mode.

Eftersom Textilhögskolan är ett centrum textil och mode både inom och utanför Sverige får du möjlighet att bygga upp ett bra kontaktnät under utbildningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.
Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.
Utlandsstudier
I en fältstudie om 15 veckor under årskurs två finns det möjlighet att göra praktik utomlands vid en organisation eller ett företag inom mode- och textilbranschen.
Det finns också möjlighet till utlandsstudier vid ett lärosäte i till exempel Brasilien, Taiwan, Sydkorea, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien eller Danmark under höstterminen i årskurs tre.

Karriärvägar
Det finns ett flertal kedjor inom både textil och mode som ständigt behöver personal med spetskompetens. Efter den här utbildningen kan du söka tjänster som butikschef i en mindre organisation, som avdelningsansvarig eller butiksutvecklare i en större detaljhandelsbutik eller inom e-handel. Utbildningen är också en bas för en fortsatt karriär inom detaljhandelsföretag och kedjor. Den kan också vara en bra start för dig som vill starta eget inom området.
Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå inom både mode/textil och handel.
Examen
Högskoleexamen, Kandidatexamen
Språk
Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.