Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ekonomutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82129
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 40
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder dig för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger grunden för vidare studier på avancerad nivå inom företagsekonomi.

Innehåll

Upplägg

Ekonomutbildningen är en sammanhållen utbildning med företagsekonomi som huvudområdet. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger studenten en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder studenten för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger även grunden för vidare studier på avancerad nivå.
Utbildningen består av ett gemensamt basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng (hp), och ett års fördjupningsstudier omfattande 60 hp som är specifika för den valda företagsekonomiska inriktningen. Följande företagsekonomiska inriktningar erbjuds:

  • Management
  • Marknadsföring
  • Redovisning

Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser i företagsekonomi på grundläggande nivå om 60 hp och kurser i nationalekonomi, affärsjuridik och statistik om totalt 60 hp. Basblocket ger en bred kunskap inom ekonomiområdet och en helhetsbild av en affärsverksamhets villkor och förutsättningar, såväl internt i ett organisatoriskt sammanhang, som externt i förhållande till en vidare marknads- och samhällskontext.


År 1:
Makroekonomi (7,5 hp)
Organisationsdesign och managementrecept (7,5 hp)
Statistik I (7.5 hp)
Redovisningens grunder och tekniker (7,5 hp)
Mikroekonomi (7,5 hp)
Marknadsföring för ekonomer (7,5 hp)
Internationell ekonomi (7,5 hp)
Ekonomistyrning I (7,5 hp)


År 2:
Affärsjuridik I (15 hp)
Finansiell planering (7,5 hp)
Strategisk marknadsföring (7,5 hp)
Finansiell ekonomi (7,5 hp)
Kreativt management (7,5 hp)
Statistik II (7,5 hp)
Externredovisning (7,5hp)

Utbildningsgemensamt innehåll i fördjupningsblocket - årskurs 3
Studierna år 3 inleds med kurser specifika för varje inriktning och avslutas med ett självständigt arbete för kandidatexamen. År 3 innebär en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och mer betoning på analys, syntes, problematisering och reflektion. Progressionen avser att utveckla förmåga att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i en professionell roll inom respektive inriktningsområdet.
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, där studenten fördjupar sig ytterligare inom vald inriktning. Examensarbetet skall ha en relevans för ämnets kunskapsutveckling och praktiken. Här förväntas studenten visa ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning.

Inriktning mot management

Managementinriktningen förbereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter på administrativ och strategisk nivå. Förutom professionell kompetens, krävs kunskap om ledarskapets förutsättningar liksom en förmåga att göra kloka bedömningar i komplexa beslutssituationer. Inriktningen präglas av ett performativt managementperspektiv, dvs. en handlingsinriktad hållning som undersöker en föränderlig praktik utan att fastna i generaliserande organisationsprinciper. Här betraktas snarare managementpraktik som ett situationsberoende fenomen som inte låter sig fastställas i förväg. Samtidigt ses managementteori som en form av praktik, vars uppgift är att producera ett lärande som kan inspirera ledare att förnya sin organisatoriska verksamhet.

År 3:

Performativ managementrevision (15 hp)
Balanserat management (15 hp)
Management och revision i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Inriktning mot marknadsföring

Marknadsföringsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter inom marknadsföring med speciellt fokus på konsumentinriktade handels- och tjänsteföretag. Denna typ av företag är särskilt utmärkande i det regionala näringslivet, med vilken en nära samverkan sker under utbildningen. Efter avslutad utbildning skall studenten kunna arbeta som marknadsförare, affärsutvecklare, marknadsanalytiker eller i ledande befattningar, t.ex. som marknadschef.

År 3:

Marknadskommunikation (7,5 hp)
Direkt- och interaktiv marknadsföring (7,5 hp)
Marknadsundersökning och marknadsanalys (7,5 hp)
Tjänstemarknadsföring och servicelogik (7,5 hp)
Affärsdesign och entreprenörskap (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi (15 hp)

Inriktning mot redovisning

Redovisningsinriktningen förbereder studenterna för kvalificerade arbetsuppgifter, där det förutom professionell redovisningskompetens också ställs krav på god bedömningsförmåga och etiskt ansvarstagande. Efter avslutad utbildning skall studenten på ett effektivt, självständigt och omdömesgillt sätt kunna verka i kvalificerade roller och nätverk inom redovisningsprofessionen, t.ex. som redovisningskonsult, controller eller revisor, men också i ansvarspositioner inom ekonomiområdet. Inom redovisningsinriktningen finns två spår att välja mellan; allmän redovisning eller externredovisning.

Allmän redovisning

År 3
Redovisningsteori- och koncernredovisning (7,5 hp)
Finansieringsteori (7,5 hp)
Ekonomistyrning II (7,5 hp)
Ekonomistyrning - beslutsanalys (7,5 hp)
Management och revision i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Externredovisning
År 3
Redovisningsteori- och koncernredovisning (7,5 hp)
Ekonomistyrning II (7,5 hp)
Skatterätt I (15 hp)
Management och revison i professionella organisationer (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp)

Vidare studier

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Övrigt

Diarienr. 832-17


För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.


Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Stor del av kurslitteraturen är på engelska.


Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.