Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Energiingenjör

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82115
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Om du i framtiden vill arbeta med energifrågor så kommer denna utbildning att öppna dörrarna till många spännande utmaningar. Centrala arbetsuppgifter för dig som energiingenjör kommer att vara energieffektivisering och introduktion av nya uthålliga energisystem med hänsyn till miljö och ekonomi.

Innehåll

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, ofta i kombination med räkneövningar samt av självständigt arbete, individuellt eller i grupp vid övningar, laborationer och projektarbeten. Hälften av studietiden ägnas åt föreläsningar, övningar och laborationer. Resten är hemarbetstid. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Studier eller praktik utomlands

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Upplägg

Utbildningsprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (sex terminer). Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Under årskurs 2, efter 3 terminer, finns möjlighet att välja inriktning Elkraft. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig grund samt kurser specifika för utbildningen. Tredje året innehåller ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng
Om inget annat anges omfattar kurserna 7,5 högskolepoäng
Kurser år 1

 • Introduktion energiteknik
 • Förnyelsebar energi
 • Elteknik
 • Matematisk analys
 • Linjär algebra
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för Energiingenjörer

Kurser år 2

 • Energiteknik II
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Hållbar utveckling

Allmän inriktning

 • Mätteknik och mätvärdesanalys
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Förbränningsteknik

Inriktning Elkraft:

 • Kraftteknisk mätteknik och elkretsteori
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • El-Cad och ritteknik
 • Elkraftteknik

Kurser år 3
Allmän inriktning

 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Energiteknik III
 • Projektteknik - hållbara energisystem
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Inriktning Elkraft:

 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
 • Projektteknik - elanläggningsteknik
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Kurser uppdelade efter ämnesområden
Matematikkurser:

 • Matematisk analys
 • Linjär algebra

Allmänna ingenjörskurser:

 • Förnyelsebar energi
 • Teknologi
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Elteknik
 • Mätteknik
 • Projektteknik - hållbara energisystem / elanläggningsteknik
 • Akademiskt skrivande
 • Industriprojekt för energiingenjörer

Kurser inom grundläggande och tillämpad energiteknik:

 • Introduktion energiteknik
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Energiteknik II
 • Energiteknik III

Kurser inom uppvärmning, ventilation och värmeteknik:

 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Förbränningsteknik
 • Hållbara Energisystem

Kurser inom elkraft (inriktning elkraft)

 • Elkraftteknik
 • Elkretsteori
 • El-CAD och ritteknik
 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elanläggningsteknik II
 • Elektrisk kraftgenerering

Vidare studier

 • Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande, 60 högskolepoäng
 • Masterutbildning i resursåtervinning, 120 högskolepoäng

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr: 760-14