Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82319
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 32
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Tycker du att arbete med barn är en spännande utmaning? Vill du entusiasmera och inspirera barn till lärande under de första åren i skolan? Då är utbildningen till grundlärare något för dig.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. Inom studierna i ämne och ämnesdidaktik skriver studenterna ett tvådelat självständigt arbete (examensarbete) som sammanlagt utgör 30 hp.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i förskoleklass och grundskola. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskola ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs F-3 verksam grundskollärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp

Termin 3 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Termin 6
Kurs: Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp
Kurs: Multimodalitet i undervisning för för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad nivå

Termin 7 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp

Termin 8 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Examensarbete, del 2, 15, hp, Avancerad nivå
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7,5 hp, Avancerad nivå
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7,5 hp, Avancerad nivå

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.