Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82113
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Gränslandet mellan biologi och teknik krymper och de båda områdena utvecklas snabbt. Detta skapar stora möjligheter för en kemiingenjör och är samtidigt en spännande utmaning. Kanske kommer du att arbeta med den viktiga uppgiften att skapa ett uthålligt samhälle och minska Sveriges oljeberoende? Varför inte en framtida forskarkarriär där du som doktorand ingår i någon av våra framgångsrika forskargrupper som arbetar med biobränslen och biopolymerer? Spännande arbetsuppgifter finns också inom olika branscher såsom läkemedelsindustrin och inom livsmedel, vattenrening, miljö m.m.

Innehåll

Utbildningen inom tillämpad bioteknik ger dig chansen att arbeta med dessa viktiga framtidsfrågor.
Vi är måna om att du får en utbildning som ger dig rätt kompetens för din framtida karriär på arbetsmarknaden. Förutom inriktningskurser läser du också mer allmänna kurser och grundläggande ingenjörsämnen. Denna bredd är viktig för att du lättare ska kunna sätta dig in i frågeställningar utanför ditt eget fack. Det är också viktigt att du tidigt introduceras i bioteknikens värld. Du gör detta redan under första kursen. Där får du också komma i kontakt med ditt framtida yrke genom att besöka företag och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Flera av dem är tidigare studenter hos oss.
Under det första året lär du dig grunderna i kemi och laborationsteknik samt läser grundläggande energikurser.
Under det andra året får du fördjupa dina kunskaper och inriktas mot bioteknik.
Tredje året läser du spetskurser och många av kurserna är i projektform, där du får komma i kontakt med verklighetsnära frågeställningar. Dessa kurser ger dig en god förberedelse inför din kommande yrkeskarriär. Under sista året har du också möjlighet att studera utomlands.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Utlandsstudier eller praktik
Under vårterminen i årskurs tre har du möjighet att studera utomlands.

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Upplägg

Utbildningsprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (sex terminer). Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig grund samt kurser specifika för utbildningen. Tredje året innehåller ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.
Om inget annat anges omfattar kurserna 7,5 högskolepoäng
Kurser år 1

 • Introduktion kemi- och bioteknik
 • Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys
 • Matematisk analys
 • Linjär algebra
 • Allmän och oorganisk kemi 1
 • Allmän och oorganisk kemi 2
 • Termodynamik
 • Energiteknik

Kurser år 2

 • Fysikalisk kemi
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Organisk kemi
 • Polymerteknik
 • Grundläggande kemiteknik
 • Bioteknik, 15 hp

Kurser år 3

 • Kemitekniska processer
 • Biopolymerer
 • Projektteknik
 • Bioprocessteknik
 • Produkter, processer och det hållbara samhället
 • Projektkurs med Analytisk kemi
 • Examensarbete, 15 hp

Kurser uppdelade efter ämnesområden
Matematikkurser:

 • Matematisk analys
 • Linjär algebra

Allmänna ingenjörskurser:

 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Termodynamik

Kurser inom grundläggande kemi/bioteknik:

 • Allmän och oorganisk kemi 1
 • Allmän och oorganisk kemi 2
 • Fysikalisk kemi
 • Organisk kemi
 • Introduktionskurs i kemi- och bioteknik
 • Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys

Kurser inom kemi, kemiteknik, energiteknik och bioteknik:

 • Polymerteknik
 • Biopolymerer
 • Energiteknik
 • Grundläggande kemiteknik
 • Kemitekniska processer
 • Projektteknik
 • Bioteknik
 • Bioprocessteknik
 • Projektkurs med Analytisk kemi
 • Produkter, processer och det hållbara samhället

Vidare studier

 • Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Förkunskapskraven gäller för antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att eventuella förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Dnr: 761-14