Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterutbildning i informatik

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82026
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk:
Studietid: Dag

Den ettåriga magisterutbildningen i informatik riktar sig till dig som har en kandidatexamen i informatik, datavetenskap eller närliggande områden. Det övergripande målet med utbildningen är att du ska fördjupa dina kunskaper inom informatik. Mer specifikt ska du genom utbildningen utveckla din förmåga att systematiskt och utifrån en vetenskaplig grund hantera komplexa problem i samband med utveckling och användning av IT-system.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen innehåller följande kurser:

  • Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi (Grundnivå, 7,5 hp)
  • Trender inom informatik (Avancerad nivå, 7,5 hp)
  • Business Intelligence (Avancerad nivå, 7,5 hp)
  • Affärsprocessmodellering (Avancerad nivå, 7,5 hp)
  • Data mining (Avancerad nivå, 7,5 hp)
  • Systemutvecklingsfilosofier (Avancerad nivå, 7,5 hp)
  • Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik (Avancerad nivå, 15 hp)


Av ovanstående kurser är Trender inom informatik, Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi och Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik obligatoriska. Resterande kurser är valbara och kan bytas ut i samråd med utbildningsansvarig under förutsättning att de kurser som läses utgör tillräcklig ämnesprogression och uppfyller examenskraven att 45 högskolepoäng inom programmet skall utgöras av kurser på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng inom informatik.

Vidare studier

Programmet ger behörighet till vidare studier inom forskarutbildning.

Övrigt

Diarienr. 196-16
Utbildningen ges på campus och på heltid.
Examen från programmet ger behörighet till studier på forskarnivå.
Kurser från detta program kan ingå i forskarutbildningen, efter vederbörlig prövning.
Förkunskapskraven gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.