Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i pedagogiskt arbete

120 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-82011
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Vi ger dig en gedigen introduktion till forskning inom ämnet pedagogiskt arbete. Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska pedagogiskt planerings- och förbättringsarbete och att värdera olika forskningsresultat i relation till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Innehåll

Masterutbildningens upplägg och innehåll är en vidareutveckling av vårt magisterprogram. Du får en tydlig professionsanknytning samtidigt som du har möjlighet till individuell specialisering i relation till aktuellt professionsområde. Genomgånget magisterprogram kan tillgodoräknas som det första året inom den tvååriga masterutbildningen.

Upplägg

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och är en vidareutbildningsmöjlighet för dem som har pedagogiskt arbete inom olika verksamhetsfält som kunskapsobjekt. Utbildningens innehåll och upplägg ger studenten möjlighet att relatera de olika kursmomenten till pedagogisk yrkesverksamhet. I de olika kursmomenten beaktas för utbildning övergripande målsättningar som jämställdhet och mångfald, internationalisering och hållbar utveckling. Vidare uppmärksammas i utbildningen frågor om etik i forsknings- och utvecklingsarbete. Undervisningsformerna utgörs i huvudsak av seminarieverksamhet, workshops, föreläsningar och handledning. Utbildningsprogrammet omfattar åtta kurser om vardera 15 högskolepoäng och är uppdelad i fem obligatoriska kurser om vardera 15 högskolepoäng samt tre tillvalskurser om 15 högskolepoäng och en valbar kurs om 30 hp.

Obligatoriska kurser

  • Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning, 15 hp
  • Läroplansteori och dess tillämpningar, 15 hp
  • Organisation och interaktion i utbildningar, 15 hp
  • Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp
  • Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp


Valbara kurser

  • Vetenskapsteori i pedagogiskt arbete, 15 hp
  • Avancerade metoder för forskning i pedagogiskt arbete, 15 hp
  • Forskningsöversikt i pedagogiskt arbete, 15 hp
  • Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp


För de studenter som avser att avlägga masterexamen krävs ett examensarbete om minst 30 hp vilket ger möjlighet till en kombination av antingen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp + Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp alternativt Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp. För de som avser att avsluta sina studier efter ett år och avlägga magisterexamen krävs kursen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp.

Övrigt

Fullgjord utbildning ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Kurslitteraturen är i första hand svensk eller engelsk, även om litteratur på andra nordiska språk, som danska och norska, också kan komma att ingå.

Examinationsformerna för respektive kurs anges i respektive kursplan.

Studenten deltar normalt i utbildning samtidigt som arbete inom pedagogisk verksamhet bedrivs. Utbildningen ges därför på halvfart. Möjlighet till etappavgång med magisterexamen finns efter halva studietiden.