Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Tekniskt Basår

40 veckor, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82199
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 135
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Godkänt tekniskt basår ger garantiplats på ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås.

Innehåll

Upplägg

Basåret, som omfattar 40 veckor, är indelat i kurser, motsvarande kurserna i gymnasieskolan. Två kurser läses parallellt varje läsperiod.
Grunden för undervisningen utgörs av föreläsningar och räkneövningar eller andra övningar. Dessutom ingår olika slag av självständigt arbete, individuellt eller i grupp samt laborationer. Vissa moment, t ex laborationerna, är obligatoriska.
Högskolepoäng anges hp efter varje kurs.
Kurser

 • Kemi Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 2, 7,5 hp
 • Fysik Bas 1, 13,5 hp
 • Matematik Bas 3, 7,5 hp
 • Fysik Bas 2, 9 hp
 • Kemi Bas 2, 7,5 hp eller Matematik Bas 4, 7,5 hp

Vidare studier

Efter avklarat basår är du behörig att söka ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar i Sverige.

Garantiplats
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås. För att få en garantiplats gäller följande:

 • Anmälan görs via antagning.se
 • Anmälan ska vara gjord i tid.
 • Godkänt resultat krävs på de kurser som krävs för områdesbehörighet A8 (t.o.m. Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c). Alla 40 veckor behöver alltså inte vara avslutade och godkända.
 • Kurserna som krävs för behörighet måste vara avslutade senast 15 juni. Garantiplatsen gäller inte om sökande måste komplettera för behörighet genom att göra omtentamen i augusti. Sen ansökan får då göras.
 • Garantiplatsen gäller endast påföljande termin, man kan inte spara sin garantiplats till kommande år. Däremot kan den som är antagen ansöka om anstånd.
 • För att behålla sin plats efter urval måste sökande svara på sitt antagningsbesked senast sista svarsdag.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på svenska.
Dnr: 757-14