Huvudmeny
Till anmälan

Textil produktutveckling och entreprenörskap

180 högskolepoäng, heltid 100%

Textil produktutveckling och entreprenörskap - Robyn

Det här är en utbildning för dig med textila idéer som gärna vill testa gränserna. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det textila området, som till exempel funktionella textilier, outdoor design eller tekniska textilier för industriellt bruk.

Efter genomförd utbildning kommer du att ha grundläggande kunskap om textila tillverknings- och förädlingsprocesser och ha en förståelse för den textila värdekedjan och du kommer att kunna hantera processer i produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området. Du kommer också att självständigt kunna driva entreprenörsprojekt med textil inriktning.

Du kommer också att ha grundläggande ekonomiska kunskaper rörande entreprenörskap, hållbar utveckling samt ha provat dina kunskaper i tillämpade projekt i samarbete mellan näringsliv och högskola.
För att utbildningen ska passa dig är det en fördel om du har ett driv och vilja att uträtta saker och är bra på att söka och ta hjälp av andra.

Utbildningen är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen består av textil baskunskap, den andra delen ger verktyg för att genomföra produkt- och affärsutveckling samt entreprenörskap. Under den tredje delen får du arbeta med produkt- och affärsutveckling, samt förverkliga ett eget projekt.

Utbildningen är treårig vilket leder till kandidatexamen, men du kan också avsluta studierna efter två år med en högskoleexamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Efter denna utbildning kan du arbeta med textil produktutveckling, som entreprenör inom ett företag, med eget företag inom textilområdet eller med arbetsuppgifter i den textila värdekedjan.

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82104
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 36
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Utbildningen är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen består av textil baskunskap som förmedlas genom en blandning av teori och tillämpning. Skolan har omfattande verkstäder där kursverksamheten förankras.
Den andra delen ger verktygen att genomföra produkt- och affärsutveckling samt entreprenörskap genom föreläsningar och tillämpningsövningar genom projekt. Dessa presenteras i rapportform och i form av prototyper.

Den tredje delen innebär verkställande av produkt- och affärsutveckling samt möjligheter till förverkligande av entreprenörskap genom kontakt med företag och branschorganisationer.

Avsikten är att utveckla ditt sinne för affärsmannaskap. Du uppmuntras till nytänkande både i produktutveckling och affärslösning. Vi lägger stor vikt vid visualisering av affärskoncept. Utbildningen innehåller därför träning i relevanta programvaror.

Kurser

Del 1: Textila baskurser, 42 högskolepoäng.

Främst Åk 1

 • Textil materiallära - grundkurs, 7,5 hp
 • Väveriteknik, 7,5 hp
 • Trikåteknik, 7,5 hp
 • Färg och beredning, 7,5 hp
 • Konfektionsteknik, 7,5 hp
 • Färglära för produktutveckling, 4,5 hp


Del 2: Produkt- och affärsidéutveckling, 90 högskolepoäng. Åk 2, vissa delar i Åk 1 och Åk 3

 • Design Management, 7,5 hp
 • Entreprenörskap och affärsutveckling, 15 hp
 • Industridesign grundkurs, 7,5 hp
 • Företagsekonomi med inriktning mot affärs- och produktutveckling, 7,5 hp
 • Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7,5 hp
 • Funktionell textil, 7,5 hp
 • Textil projekt- och affärsutveckling, 15 hp Management och estetik med inriktning mot modekommunikation, 7,5 hp
 • Produktutveckling - Varukonstruktion 4,5 hp
 • Projektstyrning, 3 hp
 • Digital produktvisualisering, 7,5 hp


Del 3: Genomförande, 48 högskolepoäng. Åk 2 och 3

 • Vetenskaplig metod för textil produktutveckling, 3 hp
 • Textil fördjupning, 15 hp
 • Självständigt utvecklingsprojekt, 15 hp
 • Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap, 15 hp

Upplägg

Utbildningen förbereder studenten för kreativa uppgifter inom den textila värdekedjan med fokus på textil produkt- och affärsutveckling samt entreprenörskap. Utbildningen är även förberedande för vidare studier inom huvudområdet Textilteknologi.
Utbildningen kretsar kring huvudområdet textilteknologi och inleds med baskurser (markerade med G1N i nedanstående uppställning) som förmedlas genom både teori och tillämpning. Studenterna erhåller på så sätt en bas inom det textila området. I fortsättningskurserna (markerade med G1F i nedanstående uppställning) fördjupar sig studenterna inom området. Parallellt med kurserna i huvudområdet läser studenterna kurser inom entreprenörskap och affärsutveckling (företagsekonomi) för att få verktyg inom produkt- och affärsutveckling. I tillämpningskurserna och examensarbetet (markerade med G2F & G2E) i nedanstående uppställning omsätter studenterna sina vunna kunskaper genom tillämpad produkt- och affärsutveckling kopplat till det textila området. Entreprenörskapet i utbildningen visar sig genom att studenterna erhåller redskap för att kunna se och finna goda idéer samt förverkliga dessa i praktiken.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete där studenterna i kombination med en tillämpad produkt- och affärsutveckling genomför en vetenskaplig empirisk studie. Kunskaperna och verktygen för att genomföra en vetenskaplig empirisk studie får de genom de inslag av metod som finns i kurser under årskurs två och tre samt metodkursen i årskurs tre. Det systematiska arbetssätt vid genomförande av en vetenskaplig empirisk studie som studenterna får möjlighet att utveckla under utbildningen ger dem förutsättningar för att i yrkeslivet och professionen genomföra båda utvecklingsarbeten och undersökningar.
Möjlighet finns för studenterna att under höstterminen i årskurs tre genomföra valbara internationella studier. Om så sker måste dock de internationella studierna vara möjliga att tillgodräkna mot de kurser som ingår i utbildningsprogrammet.
Efter varje kurs anges utbildningsplanens mål inom parentes.
År 1

 • Grundläggande företagsekonomi, 7,5 hp, G1N (Mål 1.3, 2.4, 2.8, 3.1)
 • Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7.5 hp, G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3)
 • Design Management, 3,0 hp, G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 2.9, 3.2)
 • Väveriteknik I, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Konfektionsteknik, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Industridesign grundkurs, 7,5 hp, G1N (Mål 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Textil materiallära - grundkurs, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2)
 • Färgning och beredning, 7,5 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2)
 • Projekt och projektplanering, 4,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.7)

År 2

 • Trikåteknik, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Textil fördjupning - innovation, 15 hp G1F(Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)
 • Funktionell textil, 7,5 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1)
 • Entreprenörskap och affärsutveckling, 15 hp, G2F (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1-2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3)
 • Projektbaserat textilt utvecklingsarbete, 15 hp G2F (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.7, 2.9, 2.10, 3.1-3.3)

År 3

 • Textil projekt- och affärsutveckling, 15 hp G2F (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)
 • Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation, 7,5 hp, G2F (Mål 2.1, 2.7, 2.10, 3.1)
 • Produktutveckling - Varukonstruktion, 3,0 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1)
 • Vetenskaplig metod för textil produktutveckling, 7,5 hp, G2F (Mål 2.1, 2.7, 2.10, 3.3)
 • Hållbar textil utveckling, 4,5 hp G2F (Mål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2)
 • Textil tillämpning, 7,5 hp, G2F (Mål 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 3.2, 3.3)
 • Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap, 15 hp G2E (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)

Vissa av kurserna kommer eventuellt att ges ett annat år än det som ovan redovisats.

Vidare studier

Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning fashion management.

Övrigt

Denna utbildningsplan har Dnr: 986-09-510
Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Genomförd utbildning med godkänt resultat ger behörighet till vidare studier såsom utbildningar på avancerad nivå vid Textilhögskolan.

Jonathan Strand

Jonathan vill driva eget klädmärke

– Genom mode eller stil har man en möjlighet att visa upp vem man är som person. Kläderna man tar på sig kan påverka människors första intryck av dig. Sen är det ju alltid kul att känna sig snygg.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: TGDEP
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik, 2017-02-03
Version: 8.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Studenten skall efter genomförd utbildning med godkänt resultat självständigt och i grupp kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det textila området. Efter slutförd utbildning skall studenten under rubriken
1. Kunskap och förståelse

 • 1.1 kunna redogöra för den textila värdekedjan.
 • 1.2 kunna tolka och analysera behov och möjligheter inom det textila området samt omvandla dessa till affärsmöjligheter.
 • 1.3 kunna visa förståelse för grundläggande ekonomiska, estetiska sammanhang inom textilbranchen.
 • 1.4 kunna visa förståelse för grundläggande etiska sammanhang med fokus på ansvarsfullt företagande i relation till produkt, företag och samhälle (CSR).

2. Färdighet och förmåga

 • 2.1 på ett professionellt sätt kunna kommunicera textila affärsidéer och
 • 2.2 kunna hantera processer i produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området.
 • 2.3 självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det textila området.
 • 2.4 självständigt kunna driva entreprenörsprojekt med textil inriktning.
 • 2.5 förstå och tillämpa samspelen i den textila värdekedjan samt den textila produktutvecklingsprocessen.
 • 2.6 förstå och tillämpa den textila produktutvecklingsprocessen.
 • 2.7 självständigt eller i grupp driva utvecklingsprojekt och kommunicera med intressenter.
 • 2.8 ha fördjupade ekonomiska kunskaper rörande entreprenörskap.
 • 2.9 ha kunskaper om hållbar utveckling dvs. hur miljöaspekter påverkar produkt, företag och samhälle.
 • 2.10 självständigt kunna genomföra en vetenskaplig empirisk undersökning.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • 3.1 kunna visa förståelse för samspelet mellan aktörerna och marknaden inom det textila området.
 • 3.2 kunna visa förståelse den textila produktutvecklingsprocessen utifrån ett globalt perspektiv och kulturell kontext.
 • 3.3 visa ett förhållningssätt som möjliggör framtida projektsamarbeten med intressenter i den textila värdekedjan.

Färdigheterna skall ligga till grund för framtida entreprenörskap eller aktivt deltagande i utvecklingsprojekt inom det textila området.

Innehåll

Utbildningen förbereder studenten för kreativa uppgifter inom den textila värdekedjan med fokus på textil produkt- och affärsutveckling samt entreprenörskap. Utbildningen är även förberedande för vidare studier inom huvudområdet Textilteknologi.
Utbildningen kretsar kring huvudområdet textilteknologi och inleds med baskurser (markerade med G1N i nedanstående uppställning) som förmedlas genom både teori och tillämpning. Studenterna erhåller på så sätt en bas inom det textila området. I fortsättningskurserna (markerade med G1F i nedanstående uppställning) fördjupar sig studenterna inom området. Parallellt med kurserna i huvudområdet läser studenterna kurser inom entreprenörskap och affärsutveckling (företagsekonomi) för att få verktyg inom produkt- och affärsutveckling. I tillämpningskurserna och examensarbetet (markerade med G2F & G2E) i nedanstående uppställning omsätter studenterna sina vunna kunskaper genom tillämpad produkt- och affärsutveckling kopplat till det textila området. Entreprenörskapet i utbildningen visar sig genom att studenterna erhåller redskap för att kunna se och finna goda idéer samt förverkliga dessa i praktiken.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete där studenterna i kombination med en tillämpad produkt- och affärsutveckling genomför en vetenskaplig empirisk studie. Kunskaperna och verktygen för att genomföra en vetenskaplig empirisk studie får de genom de inslag av metod som finns i kurser under årskurs två och tre samt metodkursen i årskurs tre. Det systematiska arbetssätt vid genomförande av en vetenskaplig empirisk studie som studenterna får möjlighet att utveckla under utbildningen ger dem förutsättningar för att i yrkeslivet och professionen genomföra båda utvecklingsarbeten och undersökningar.
Möjlighet finns för studenterna att under höstterminen i årskurs tre genomföra valbara internationella studier. Om så sker måste dock de internationella studierna vara möjliga att tillgodräkna mot de kurser som ingår i utbildningsprogrammet.
Efter varje kurs anges utbildningsplanens mål inom parentes.
År 1

 • Grundläggande företagsekonomi, 7,5 hp, G1N (Mål 1.3, 2.4, 2.8, 3.1)
 • Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7.5 hp, G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3)
 • Design Management, 3,0 hp, G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 2.9, 3.2)
 • Väveriteknik I, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Konfektionsteknik, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Industridesign grundkurs, 7,5 hp, G1N (Mål 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Textil materiallära - grundkurs, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2)
 • Färgning och beredning, 7,5 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2)
 • Projekt och projektplanering, 4,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.7)

År 2

 • Trikåteknik, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Textil fördjupning - innovation, 15 hp G1F(Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)
 • Funktionell textil, 7,5 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1)
 • Entreprenörskap och affärsutveckling, 15 hp, G2F (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1-2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3)
 • Projektbaserat textilt utvecklingsarbete, 15 hp G2F (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.7, 2.9, 2.10, 3.1-3.3)

År 3

 • Textil projekt- och affärsutveckling, 15 hp G2F (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)
 • Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation, 7,5 hp, G2F (Mål 2.1, 2.7, 2.10, 3.1)
 • Produktutveckling - Varukonstruktion, 3,0 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1)
 • Vetenskaplig metod för textil produktutveckling, 7,5 hp, G2F (Mål 2.1, 2.7, 2.10, 3.3)
 • Hållbar textil utveckling, 4,5 hp G2F (Mål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2)
 • Textil tillämpning, 7,5 hp, G2F (Mål 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 3.2, 3.3)
 • Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap, 15 hp G2E (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)

Vissa av kurserna kommer eventuellt att ges ett annat år än det som ovan redovisats.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Utbildningen leder till kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning texil produktutveckling och entreprenörskap. Examina översätts med Bachelor of Science with a major in Textile Technology - Specialization textile Product Development and Entrepreneurship.
Examen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp varav 90 hp inom ramen för huvudområdet textilteknologi. Kursfordringar inom huvudområdet ska vara fördelat på 60 hp på 1-60 hp-nivån och 30 hp på 31-90 hp-nivån vari i det senare ska ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingå.
Möjlighet finns att efter fullgjorda kursfordringar om minst 120 hp varav 60 hp inom ramen för huvudämnet textilteknologi innehållande ett självständigt arbete (specialarbete) om minst 15 hp, erhålla högskoleexamen i textil produktutveckling och entrepenörskap. Examina versätts med Higher Education Diploma with specialisation in Textile Product Developement and Entrepreneurship.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Utbildningsledare ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen inhämtas. Resultaten ligger till grund för utbildningens utformning. En gång per år utvärderas utbildningen som helhet och studenternas resultat och synpunkter och utbildningens sammansättning/genomförande gås igenom för att kontinuerligt förbättra utbildningen och behålla dess nutidsförankring.
För enskilda kurser gäller att kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen inhämtas. Resultaten av dessa kursvärderingar ligger till grund för kursens utformning.
En gång per termin utvärderas kurserna där utbildningsledaren tillsammans med studierektor och studentrepresentanter går igenom studenternas synpunkter för att kontinuerligt förbättra kursen.
Genom ett utbildningsråd, där studentrepresentanter tillsammans med representanter för lärare och näringsliv samtalar kring frågor som berör dagens och framtidens utbildningsmål, har studenterna möjlighet att påverka utbildningen.
I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärdering samt dokument utfärdade av studierektor, kursansvarig och institutionsstyrelse.

Övrigt

Denna utbildningsplan har Dnr: 986-09-510
Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Genomförd utbildning med godkänt resultat ger behörighet till vidare studier såsom utbildningar på avancerad nivå vid Textilhögskolan.

Kontakt


Programansvarig Ann-Kristin Olsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen