Huvudmeny
Till anmälan

Textilekonomutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Kläder på ställning

Allt från idé till design, produktion, inköp och marknadsföring- - varje del i den textila värdekedjan är en egen komplicerad värld som dessutom är världsomspännande. Börjar du ana vad textilbranschen har att erbjuda dig? Som textilekonom är du den förenande länken under hela kedjan från idé, utformning och design till inköp och försäljning av såväl textil som mode.

Textilekonomutbildningen ger goda kunskaper om textil produktion och dess villkor, textilekonomi med inköp, marknadsföring och försäljning samt inblick i företagsekonomi inriktning marknadsföring. Kunskaper som ger dig kompetens för en position i händelsernas centrum i textil- och modebranschen!

Textilekonomutbildningen syftar till att utveckla din förmåga att identifiera, formulera, strukturera och lösa frågeställningar inom textil produktion, företagsekonomi och textilekonomi inklusive marknadsföring, logistik och inköp. För att du som student ska få en helhetssyn över det textila fältet diskuteras ekonomiska, estetiska, tekniska och miljömässiga frågeställningar under utbildningen.

Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textil- och moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling på detaljhandels- och modeföretag samt för vidare studier, främst inom områdena textil management, fashion management och marknadsföring.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Efter tre år på textilekonomutbildningen kan du arbeta inom textil- och moderelaterade näringslivet, med marknadsföring, försäljning, inköp eller affärsutveckling på företag inom textil och mode. Eller varför inte skapa din egen roll i modevärlden? För en kreativ ekonom finns alla möjligheter!

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82123
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Utbildningen ger kunskap inom Textil produktion, textilekonomi och företagsekonomi inriktning marknadsföring. Bland annat läses marknadsföring, inköp och internationell handel med fokusering på textil- och konfektionsbranschen, hållbar produktutveckling, konfektionsindustriell fördjupning samt management och affärsmannaskap.

Inom textil produktion får du lära dig om textila material, produktionsprocesser och kalkylering inom väveriteknik, trikåteknik, färg och beredning samt konfektionsteknik. Vidare får du som student varukännedom och inblick i textil och modebranschen till exempel branschens struktur, roll i samhället, samt kunskaper om de etiska och miljömässiga begränsningarna för branschens produktion.

Textilekonomidelen i programmet utgår från den textila värdekedjan. Den omfattar områden som modelogistik, affärsmannaskap, etiskt- och hållbar produktutveckling, trend research med modekommunikation samt inköp, marknadsföring och försäljning.

Den företagsekonomiska delen av programmet ger inblick i huvuddragen i den ekonomiska utvecklingen, företagsformer och företagens roll i samhället, metoder för ekonomistyrning, management, affärsutveckling, finansiell planering samt marknadsföring nationellt och internationellt. Inom ämnet ingår även forskningsmetodik, statistisk undersökningsplanering samt metoder för informationssökning och vetenskapligt skrivande.

Basblock (År 1 och 2)Programmet inleds med ett basblock inom områdena företagsekonomi, textil produktion och textilekonomi.
Fördjupningsblock (År 3)I årskurs 3 fördjupar du dina studier inom textil produktion, textilekonomi, trendresearch och inköp samt företagsekonomi inriktning marknadsföring genom att läsa 60 högskolepoäng.
??
Huvudämne: Företagsekonomi, inriktning Marknadsföring

Basblock år 1-2: Företagsekonomi 67,5hp, Textil produktion 30hp, Textilekonomi 22,5hp samt valbar utlandstermin vårterminen år 2 (30hp)
Företagsekonomi 67,5hp

 • Marknadsföring för ekonomer, 7,5 hp
 • Strategisk marknadsföring, 7,5 hp
 • Organisationsdesign och managementkoncept, 7,5 hp
 • Kreativ Management, 7,5 hp
 • Redovisningens grunder och tekniker, 7,5 hp
 • Externredovisning,7,5 hp
 • Finansiell planering, 7,5 hp
 • Ekonomistyrning I,7,5 hp
 • Statistisk analys, 7,5 hp

Textilekonomi 22,5 hp

 • Logistik och styrning av försörjningskedjor, 7,5 hp
 • Kreativt affärsmannaskap, 7,5 hp
 • Hållbar produktutveckling, 7,5 hp

Textil Produktion 30hp

 • Väveriteknik, 7,5 hp
 • Trikåteknik, 7,5 hp
 • Textil Materiallära- grundkurs, 7,5 hp
 • Färgeri och beredning, 7,5 hp

Valbar utlandstermin, vårterminen år 2, 30hp

Fördjupningblock, år 3: Textil produktion 15hp, Textilekonomi 15hp, Fördjupning marknadsföring 15hp, Examensarbete 15 hp som kan skrivas utomlands.
Textil Produktion

 • Konfektionsindustriell fördjupning, 15hp

Textilekonomi

 • Management och estetik, 7,5 hp
 • Inköp, 7,5 hp

Företagsekonomi inriktning marknadsföring

 • Internationellt företagande 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod i företagsekonomi, 7,5hp

Examensarbete, inriktning marknadsföring, textil och mode- kan skrivas utomlands, 15 hp

Upplägg

Det första året ger grundläggande begreppslig förståelse för huvudområdet företagsekonomi inom management, redovisning, marknadsföring och finansiell planering, samt kunskaper om processer, produktion och material i textil och mode samt kvantitativ marknadsundersökningsmetodik.

Det andra året fördjupar studentens förmåga att analysera och finna lösningar till företagsekonomiska problem generellt och speciellt inom textil och mode. Studenten lär sig samarbeta, kommunicera, definiera uppgifter och lösa problem inom det företagsekonomiska huvudområdet på engelska. Här finns möjlighet till en valbar utlandstermin på vårterminen.

Under det tredje året fördjupas kunskaperna i det företagsekonomiska huvudområdet med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode. Förmågan att samarbeta, kommunicera, definiera uppgifter och lösa problem inom det företagsekonomiska huvudområdet på engelska fördjupas. Studenten får kunskap och förståelse i textil sammansättning, analys av trender, produktanalys samt konfektion inom textil- och mode. Den vetenskapliga metodkursen förbereder det självständiga arbetet för kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning textilekonomi.

KURSLISTA ÅR 1
Företagsekonomi

 • Marknadsföring för ekonomer 7,5 hp. G1N, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1
 • Organisationsdesign och managementrecept 7,5 hp. G1N, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4
 • Redovisningens grunder och tekniker 7,5 hp. G1N, 1.1, 2.3
 • Finansiell planering 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.3

Textil produktion

 • Väveriteknik 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,
 • Trikåteknik 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,
 • Textil materiallära grundkurs 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,

Metodik

 • Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik 7,5 hp. G1N, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4


KURSLISTA ÅR 2
Företagsekonomi

 • Ekonomistyrning 1,7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3
 • Externredovisning 1, 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4
 • Logistik och styrning av försörjningskedjor 7,5. G1F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1
 • Strategisk marknadsföring 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4 3.1, 3.3
 • Företagande och affärer i textil- och modebransch 7,5hp, G1F, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Kreativ management och organisering 7,5 hp G1F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 3.3

Textil produktion

 • Färgning o beredning 7,5 hp. G1F, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4
 • Hållbar textil affärs- och produktveckling 7,5hp, G1F , 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2


KURSLISTA ÅR 3
Företagsekonomi

 • Management och estetik 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Internationellt företagande 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3
 • Inköp 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3,
 • Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi 15 hp. G2E, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3

Textil produktion

 • Textil produktion 15hp. G1F, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4

Metodik

 • Forskningsmetodologi i företagsekonomi 7,5 hp. G2F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3

Vidare studier

Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magisterutbildning
och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning fashion management.

Övrigt

Diarienr: 088-17

Stina Holmström

Stina lever drömmen i New York

– Jag skulle inte vilja byta min utbildning på Textilhögskolan mot någon annan, för både den och skolan är så bra.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: DTEKO
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-02-08
Version: 13.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning textilekonomi och fördjupning inom marknadsföring och inköp av textil och mode skall vara en nationell resurs, som genom sitt kvalificerade innehåll skall öppna för yrkesroller inom marknadsföring, handel, samt inköp, främst inom textil- och modeindustrin utan att vara begränsad till denna.

Inriktningen textil och mode innebär att studenten skall kunna göra affärsmässiga överväganden kopplade till en textil- och modevärdekedjas dimensioner. I denna är företagsekonomi, marknadsföring, inköp, logistik, produktion och hållbarhet viktiga komponenter och den vetenskapligt grundade kunskapen är inte bara tillämpbar, utan utvecklar även textil- och modebranschen.

Kopplingen till aktuell vetenskap i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och inköp av textil och mode, textil produktion och den textila värdekedjan ska vara tydlig.

Programmets företagsekonomiska inriktning innebär att det ger möjlighet till behörighet för masterutbildningar i företagsekonomi och textilt management.

Utbildningens specifika mål
Utbildningens mål är att studenten ska tillgodogöra sig följande:

1. Kunskap och förståelse
Studenten ska, efter genomgånget program:
1.1. visa kunskap och förståelse inom det företagsekonomiska huvudområdet med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode, inbegripet kunskap om företagsekonomins vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området och en fördjupning inom inköp och marknadsföring av textil och mode.
1.2. Visa grundläggande kunskap och förståelse inom textil produktion om metoder och processer i väveriteknik, trikåteknik, materiallära, färgeri, tryckeri, beredning och konfektion samt ha tillägnat sig praktisk erfarenhet från produktionsmaskiner inom respektive område.
1.3. Visa kunskap och förståelse om vetenskapligt grundade metoder, modeller och teorier för ekonomisk styrning av den globala textila värdekedjan, dels inom textil produktion dels inom företagsekonomi inriktat på marknadsföring, inköp, ekonomisk styrning och hållbar utveckling.

2. Färdighet och förmågor
Programmets mål avseende visad färdighet och förmåga är att, på både svenska och engelska:
2.1. Söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i problemställningar inom det företagsekonomiska huvudområdet med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode samt kritiskt diskutera tillhörande företeelser, frågeställningar och situationer.
2.2. Söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom den textila värdekedjan samt kritiskt diskutera tillhörande företeelser, frågeställningar och situationer.
2.3. Självständigt och i grupp identifiera, formulera, och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
2.4. Skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom företagsekonomiska frågeställningar med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode, textil produktion och den textila värdekedjan i dialog med olika grupper.
2.5. Beskriva och analysera problemställningar i företagsekonomi, textil produktion och den textila värdekedjan utifrån behov i olika grupper, samhälleliga perspektiv samt ekonomisk, social och hållbar utveckling.
2.6. Att förbereda självständigt arbete inom företagsekonomiska yrkesroller, såväl generellt som inriktat mot marknadsföring och inköp av textil och mode.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall utveckla värderingsförmåga och förhållningssätt så att studenten kan visa
3.1. Förmåga att inom företagsekonomiska frågeställningar med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbarhetsmässiga principer inom produktion, utveckling och forskning.
3.2. Visa insikt om företagsekonomiska kunskapens roll i samhället, och om människors ansvar för hur den används.
3.3. Förmågan att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom företagsekonomiska frågeställningar med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode, textil produktion och styrning av den textila värdekedjan.

Innehåll

Det första året ger grundläggande begreppslig förståelse för huvudområdet företagsekonomi inom management, redovisning, marknadsföring och finansiell planering, samt kunskaper om processer, produktion och material i textil och mode samt kvantitativ marknadsundersökningsmetodik.

Det andra året fördjupar studentens förmåga att analysera och finna lösningar till företagsekonomiska problem generellt och speciellt inom textil och mode. Studenten lär sig samarbeta, kommunicera, definiera uppgifter och lösa problem inom det företagsekonomiska huvudområdet på engelska. Här finns möjlighet till en valbar utlandstermin på vårterminen.

Under det tredje året fördjupas kunskaperna i det företagsekonomiska huvudområdet med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode. Förmågan att samarbeta, kommunicera, definiera uppgifter och lösa problem inom det företagsekonomiska huvudområdet på engelska fördjupas. Studenten får kunskap och förståelse i textil sammansättning, analys av trender, produktanalys samt konfektion inom textil- och mode. Den vetenskapliga metodkursen förbereder det självständiga arbetet för kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning textilekonomi.

KURSLISTA ÅR 1
Företagsekonomi

 • Marknadsföring för ekonomer 7,5 hp. G1N, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1
 • Organisationsdesign och managementrecept 7,5 hp. G1N, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4
 • Redovisningens grunder och tekniker 7,5 hp. G1N, 1.1, 2.3
 • Finansiell planering 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.3

Textil produktion

 • Väveriteknik 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,
 • Trikåteknik 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,
 • Textil materiallära grundkurs 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,

Metodik

 • Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik 7,5 hp. G1N, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4


KURSLISTA ÅR 2
Företagsekonomi

 • Ekonomistyrning 1,7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3
 • Externredovisning 1, 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4
 • Logistik och styrning av försörjningskedjor 7,5. G1F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1
 • Strategisk marknadsföring 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4 3.1, 3.3
 • Företagande och affärer i textil- och modebransch 7,5hp, G1F, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Kreativ management och organisering 7,5 hp G1F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 3.3

Textil produktion

 • Färgning o beredning 7,5 hp. G1F, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4
 • Hållbar textil affärs- och produktveckling 7,5hp, G1F , 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2


KURSLISTA ÅR 3
Företagsekonomi

 • Management och estetik 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Internationellt företagande 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3
 • Inköp 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3,
 • Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi 15 hp. G2E, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3

Textil produktion

 • Textil produktion 15hp. G1F, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4

Metodik

 • Forskningsmetodologi i företagsekonomi 7,5 hp. G2F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi - inriktning textilekonomi:
Examen översätts med Bachelor of Science with a major in Business Administration - specialisation Fashion and Textile

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Som en del av kvalitetsarbetet utvärderas såväl enskilda kurser som programmet som programmet som helhet i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering.

Utvärderingen av utbildningsprogrammet görs läsårsvis och delges studenterna via programmöten.

Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för Textilhögskolans kurs- och programutveckling.

Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning bl.a. genom sina representanter i institutionsstyrelsen och utbildningsutskottet. Studenterna kan också påverka sin utbildning via sina representanter i de vid institutionen verksamma utbildningsråden.

I dessa utbildningsråd samtalar student- och lärarrepresentanter samt representanter från textil och modebranschen kring frågor som berör utbildning, liksom dess relevans i förhållande till samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden allmänt och mer specifikt inom respektive del av textil och modebranschen.

Övrigt

Diarienr: 088-17

Kontakt


Programansvarig Martin Behre
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen