Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

60 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Anmälningskod: HB-81035
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Antal platser: 40
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Övrig tid

Idag upplever många organisationer stora utmaningar med att hantera intern och extern information effektivt. Nu kan du som har ansvar för den strategiska kommunikationen i din verksamhet, eller som önskar få en sådan befattning, stärka din kompetens inom området strategisk information och kommunikation.

Innehåll

Den här utbildningen är anpassad för dig som är verksamhetsansvarig, -utvecklare, samordnare eller liknande och samtidigt har ett ansvar för en effektiv informationshantering. Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande analytiska verktyg för att kunna hantera såväl taktiska som strategiska utmaningar i din organisation. När du är färdig med utbildningen ska du själv kunna initiera och driva förändringar på din arbetsplats.

I samtliga kurser finns, utöver kunskapsmål, även specifika handlingsmål, där teorier ska kunna omsättas i praktisk handling i ditt yrke. Tanken är att du ska få verktyg för att kunna utveckla hållbara informations- och kommunikationsstrategier och få förståelse för individers centrala roll för kommunikationen i och mellan organisationer.

I utbildningen problematiseras företeelser som informationsöverflöd, informationskompetens, informationsprodukter, målgruppsanpassade texter och visuell kommunikation, information sharing, content management, strategier för intern- och externkommunikation samt omvärldsanalys. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom något av utbildningens områden.

Observera

När du ansöker till utbildningen är det viktigt att du skickar med arbetsintyg som sammanlagt motsvarar ett års arbetslivserfarenhet. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett typ av utfört arbete (läs mer om hur du gör på Antagning.se, under länken "Ladda upp rätt papper"). För att kunna utföra examinationsuppgifter behöver du en kontaktorganisation (läs mer om vad detta innebär under "Frågor och svar", www.hb.se/Bibliotekshogskolan/Utbildning/Vanliga-fragor-och-svar/FAQ-Magister-SIK-distans/). Du ordnar själv en kontaktorganisation. Programmet ges på helfart/distans och innehåller inga fysiska träffar. All kommunikation mellan lärare och deltagare sker via programmets lärplattform. Det kräver tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning som t.ex. webbkamera och headset för att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination. Träffar via lärplattformen sker på dagtid och seminarier och chattar etc sker på bestämda tider. Du måste alltså vara tillgänglig på dagtid för att kunna följa programmet.