Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Examination

Examination genomförs efter eller under kursens gång. Det är ett mått på hur mycket förståelse du har fått för det du har studerat. Hur många examinationer du har på en kurs kan variera.

Några exempel på examinationsformer är:

  • Salstentamen 
  • Hemtentamen 
  • Uppsats 
  • Lab-rapport 

Läs mer om examination.