Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Misstanke om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Personer över 18 år som är skrivna i Västra Götalandsregionen kan vända sig till sin vårdcentral för remiss till logopedmottagning som ska erbjuda läs- och skrivutredningar till vuxna som misstänker dyslexi

För information om väntetid för läs- och skrivutredning vänligen kontakta aktuell logopedmottagning.

En ny patientlag från 1 januari 2015 ger patienter möjlighet att byta vårdgivare/landsting, exempelvis om väntetiden upplevs för lång i det egna hemlandstinget. Vuxna kan t.ex. vända sig till valfri logopedmottagning i Region Halland (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg eller Halmstad) med en så kallad "egenremiss" för läs- och skrivutredning. Det går även bra att vända sig till andra landsting/regioner.

Sidansvarig : emkj

Uppdaterad : 2017-11-30