Huvudmeny

Misstanke om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Personer över 18 år som är skrivna i Västra Götalandsregionen kan vända sig till sin vårdcentral för remiss till logopedmottagning som ska erbjuda läs- och skrivutredningar till vuxna som misstänker dyslexi. Läs mer om Västra Götalandsregionens regionala medicinska riktlinje "Utredning och behandling vid misstänkt dyslexi hos vuxna" här (extern länk). För information om väntetid för läs- och skrivutredning vänligen kontakta aktuell logopedmottagning.

En ny patientlag från 1 januari 2015 ger patienter möjlighet att byta vårdgivare/landsting, exempelvis om väntetiden upplevs för lång i det egna hemlandstinget. Vuxna kan t.ex. vända sig till valfri logopedmottagning i Region Halland (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg eller Halmstad) med en så kallad "egenremiss" för läs- och skrivutredning. Det går även bra att vända sig till andra landsting/regioner.