Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Språkverkstad

Språkverkstaden är riktad till alla studenter vid Högskolan i Borås som vill utveckla sina skriftliga och muntliga färdigheter.

I Språkverkstaden erbjuds språkpedagogisk handledning i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Du kan utveckla verktyg för att bättre klara av dina studier. Finslipning av eventuella språkbrister ger ett ökat självförtroende och hjälper till att ge en text eller presentation ett innehåll som går fram tydligt.

Vill du veta mer om vad Språkverkstaden erbjuder? Läs mer om Språkverkstadens verksamhet på vår studentwebb

Kontakt

Johanna Persson

Johanna Persson, universitetsadjunkt
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se