Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Svenska som andraspråk

Har du ett annat modersmål än svenska och känner dig osäker på om dina språkkunskaper räcker till? Då finns det stöd att få! Språkpedagogisk handledning erbjuds alla studenter på Högskolan i Borås som har svenska som andraspråk.

Ta gärna kontakt för att boka ett samtal om vilket stöd som finns och vad som skulle passa dig. Läs mer på på sidan Svenska som andraspråk som finns på vår studentwebb.

Kontakt

Johanna Persson

Johanna Persson, universitetsadjunkt
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se