Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Studenthälsan

Att studera är ofta krävande och att må bra fysiskt och psykiskt är en god grund för att klara studierna. Som student vid Högskolan i Borås har du tillgång till stöd via Studenthälsan.

Studenthälsan arbetar med förebyggande hälsovård och individuella kontakter. Vi erbjuder stöd i olika former t ex genom samtal, viss behandling eller att du deltar i någon av våra gruppverksamheter. Studenthälsan är ett komplement till primärvård, länssjukvård och till kommunens insatser. På Studenthälsan arbetar kurator och sjuksköterska.

Är du ny student på Högskolan i Borås och har en pågående behandling inom t.ex. specialistpsykiatrin på hemmaplan så rekommenderar vi att du ber om en remiss ifrån din behandlande enhet till Borås istället för att underlätta övergången.

Läs mer om Studenthälsan på vår studentwebb.