Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Studera utomlands

Som student vid Högskolan i Borås har du många möjligheter till utlandsvistelser under din studietid. Studier vid ett partneruniversitet, fältstudier och praktik är några exempel.

Att studera vid ett partneruniversitet innebär att du byter en eller två terminers studier vid högskolan mot motsvarande studier vid något lärosäte som högskolan har ett utbytesavtal med. Tillsammans med internationell koordinator för din utbildning planerar du valet av kurser vid partneruniversitetet så att du får tillgodoräkna dig dina utbytesstudier vid hemkomsten. Det finns flera stipendier för studier vid partneruniversitet.

Uppsatser och examensarbeten kan genomföras i form av fältstudier då du i ett annat land samlar material till din uppsats. Det finns också möjlighet att göra utlandspraktik, inom ditt utbildningsprogram eller efter avslutade studier. Då kan du få stipendium både för praktik och fältstudier. 

Ta chansen och upptäck världen!

Läs mer om utlandsstudier på våra sidor för befintliga studenter.

Läs studenternas utlandsblogg (extern länk).