Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Alejandro Crespo, bibliotekarie

Stor möjlighet att påverka på jobbet

– Jag ser fram emot att gå till jobbet och tycker det jag sysslar med är intressant. Det finns möjlighet att lära nytt och utvecklas hela tiden, egna initiativ uppmuntras, säger Alejandro Crespo, undervisande bibliotekarie och webbredaktör på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek.

Alejandro CrespoHur kommer det sig att du valde att utbilda dig till bibliotekarie?

– När jag skulle söka in funderade jag först på att söka till Informationsspecialist- eller Informationsarkitektprogrammet som fanns på Högskolan i Borås då. Men jag valde till slut Bibliotekarieprogrammet eftersom det kändes som en mer inarbetad yrkeskategori att falla tillbaka på efter utbildningen. Då jag började plugga sent i livet kändes det viktigt att snabbt komma ut i arbetslivet efter utbildningen.

Nämn något från utbildningen som du haft nytta av i ditt yrkesliv?

– Sista terminens uppsatsskrivande har jag haft stor nytta av när jag nu möter studenter som ska skriva uppsats. Jag kan känna igen deras osäkerhet och funderingar kring val av ämne, om man sökt efter information på rätt sätt o.s.v.

Hur ser en dag ut för dig på jobbet?

– Idag arbetar jag halva tiden som undervisande bibliotekarie och halva tiden som webbredaktör. Det ser väldigt olika ut beroende på om jag har en webbdag eller undervisningsdag. Men jag kan ta idag som exempel: Jag inledde dagen med en Journal Club tillsammans med undervisningsteamet på Biomedicinska biblioteket. Där diskuterade vi en utvald artikel och försökte fastställa evidensen av artikelns innehåll och om resultatet i artikeln är applicerbar på vår verksamhet. Sedan hade vi ett kort möte där vi diskuterade veckans upplägg och andra saker som finns på agendan. Tillbaks vid skrivbordet kollade jag igenom mailen. Sedan var det dags att ta tag i andra arbetsuppgifter. Andra dagar kan jag ha pass i informationsdisken eller undervisning i informationssökning och referenshantering. På mina webbdagar brukar jag sitta nära våra webbutvecklare på Samhällsvetenskapliga biblioteket. För närvarande ligger mycket fokus på att skapa ett nytt intranät.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Mötet med studenterna. Möjligheten att kunna påverka mitt arbete och att få vara en del av den pedagogiska utvecklingen i verksamheten. Att försöka utveckla webben så att den blir tillgänglig och lättanvänd.

Har du ett tips till den som funderar på att utbilda sig till bibliotekarie?

– Försök att få en plats som studentassistent på ett bibliotek, det ger värdefull praktik. Engagera dig även i andra aktiviteter under utbildningen. Delta i referensgrupper, jobba som studentambassadör eller gå med i mentorsprogrammet. Det är alla värdefulla erfarenheter.

Text: Jennifer Tydén
Foto: Privat

25 mars 2014