Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Maja studerade på distans från Panama

Maja valde att studera magisterutbildningen i strategisk information och kommunikation på distans vid Högskolan i Borås för att hon ville läsa en kommunikationsutbildning. Hon har genom åren hoppat på olika jobb lite slumpmässigt och hon kände att det var länge sedan hon studerade och ville fylla på sina kunskaper. Dessutom krävs det en magisterexamen för att kunna konkurrera om tjänster i Washington, USA där hon bott under en längre tid.

2012 blev Majas man förflyttad i tjänsten till organisationens kontor i Panama och då bestämde hon sig för att göra slag i saken och börja studera.

– Jag letade utbildningar och hittade magisterutbildningen i strategisk information och kommunikation och jag blev alldeles till mig över att utbildningen var på heltid och distans, säger Maja.

Maja sökte och kom in i januari 2013 och ett år senare har hon bara uppsatsen kvar. Hon tycker att det fungerat mycket bra med lärplattformen PingPong och Adobe Connect som används för seminarier på distansutbildningarna vid Högskolan i Borås. Även om hon ibland fått gå upp mitt i natten för att vara med på seminarier.

– Jag tycker att det fungerar suveränt bra att studera på distans. Ett tips för dem som bor utomlands med stor tidsskillnad från Sverige är att säga till i början på varje kurs så att lärarna kan lägga seminarier utspritt över dagen så att det passar oss som bor i andra länder, säger Maja.

Maja saknade den dagliga kontakten med studiekamraterna och hon ser gärna att det ges mer utrymme för interaktion studenter emellan. För att lite avhjälpa detta skapade studenterna en grupp på Facebook för att kunna mötas och prata med varandra.

– Det sociala är viktigt och Facebookgruppen har till viss del ersatt fikarasterna på campus. Vi har haft många bra diskussioner, vi har peppat varandra, frågat varandra om råd, gett tips och varit allmänt stöttande vid examinationerna, säger Maja.

Under programmet har varje student skaffat en egen kontaktorganisation där flera examinerande uppgifter utförs. Maja hade Smithsonian Tropical Research Institute i Panama som sin organisation. Överlag har det fungerat bra och hon säger att de var väldigt öppna och trevliga och hon fick bra uppgifter att göra. Det enda problemet var att kontaktpersonen var lite svår att få tag i på slutet på grund av en större omorganisation på the Smithsonian.

– Det var en tacksam organisation att komma in i eftersom den var gammaldags. Det var lätt för mig att komma in med nya, spännande idéer som de inte tänkt på tidigare, säger Maja.

När utbildningen närmade sig sitt slut började Maja se sig om efter arbete och hon sökte arbete som kommunikatör på Rädda Barnen. 
Maja Persson, SIK
– I januari 2014 började jag som Regional Communications Specialist på Save the Children Internationals regionkontor för Latinamerika som ligger här i Panama. Det var mycket tack vare utbildningen i strategisk information och kommunikation som jag kände att jag alls var kvalificerad för jobbet och jag tror att det spelade en stor roll för dem också i beslutet att anställa mig, säger Maja.

Organisationen har nyligen omorganiserats och en varumärkesstrategi har tagits fram. Majas arbete innebär bland annat att stärka både den interna och externa kommunikationen och att koordinera kommunikatörerna som finns i de andra latinamerikanska länderna.

– Så nu ska jag skriva och implementera kommunikationsstrategin och försöka göra Save the Children mer synliga i hela regionen. En utmaning men jättekul att få testa alla mina nya kunskaper, säger Maja.

Nu när hon sitter i en organisation på riktigt ser hon hur utbildningen kommer att vara användbar. Hon kommer bland annat att ha stor nytta av kurserna i Content Management och Knowledge Management för att utarbeta strategier för hur kommunikatörerna i de olika länderna ska kunna dela med sig av kunskap till varandra. Maja menar att daglig kommunikation behövs för att kunna samordna arbetet effektivt.

I utbildningen hade Maja gärna sett att CSR och sociala medier hade fått mer utrymme.

– Alla kämpar med att nå ut. Ideella organisationer vill gärna använda sig av sociala medier men hur ska de göra för att synas i mängden? Mycket handlar också om CSR och det känns som om företagen tar över biståndsarbetet genom att starta Foundations, säger Maja.

Nu har Maja både utbildning och erfarenhet av kommunikationsarbete så när familjen flyttar till USA igen inom något år står hon sig starkare i konkurrensen om jobben.

– Om ni gör om SIK-programmet till en masterutbildning så är jag intresserad av att läsa det andra året, avslutar Maja.

Text: Birgitta Wallin 
Foto: Privat

Sidansvarig : Carina Walden

Uppdaterad : 2017-12-01