Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Märta Sjöblom, bibliotekarie

Fick första jobbet på Chalmers bibliotek

 

Märta Sjöblom sökte en tjänst på Chalmers bibliotek när hon fortfarande pluggade heltid. Hon var på intervju för extraarbete men det passade inte då hon var mitt uppe i uppsatsarbetet. När hennes kandidatuppsats var klar fick de kontakt igen och på hösten 2013 fick hon en visstidsanställning.

Bild på Märta Sjöblom

Vad innebär tjänsten?

─ Framförallt avlastning för annan personal, vilket innebär ett varierat arbete där jag får prova på mycket och hoppa in i olika projekt. Jag har fått vara med i allt från arbete med open access, där mitt främsta intresse ligger, till behandling av bibliometriska data, och arbete med webbsidan.

Hur är det att arbeta som bibliotekarie?

─ Väldigt roligt, jag visste att det fanns mer till yrket än man först ser, men efter att jag börjat här har jag sett att det finns ytterligare många nivåer. Just forskningsbiblioteken har en mycket intressant framtid, där det sker stor utveckling inom framförallt publiceringsvärlden.

Vad har du haft för nytta av din utbildning?

─ Den vana jag jobbat upp med användande av databaser har varit till stor hjälp, exempelvis när det gäller hur de används för resultatens skull, hur de är uppbyggda och metadatahantering. Det kommer igen i flera av bibliotekets verksamheter.

Har du haft användning av dina erfarenheter från Kåren?

─ Kontakten med olika människor är ovärderligt, och det är något man lär sig genom de flesta sorters engagemang. Just kårarbetet har gett mig möjligheten att träffa olika människor i olika sammanhang i akademisk kontext, på institutioner och i ledningsgrupper, vilket skiljer sig en hel del från ”vanliga” arbetsplatser.
─ Inom kåren träffar man och jobbar med många personer som visserligen också är studenter, men med annan bakgrund, andra intressen och annan agenda, och det har också varit till stor nytta.

Är det någonting som har förvånat dig i arbetet, som du inte visste när du pluggade?

─ Inte direkt, men en aning som jag fått bekräftad är att en gnutta ekonomi och avtalsrätt aldrig är dåligt. Man stöter på inslag från detta i det vardagliga arbetet även fast man inte direkt arbetar med sådana frågor. I efterhand hade jag velat lägga mer tid på detta.

Vad har varit roligast på jobbet hittills?

─ Variationen, att få testa så mycket och utforska vad de olika områdena kan innebära. Perfekt som ett första jobb helt enkelt!

2013

Text: Anna Kjellsson
Bild: Privat