Huvudmeny
Johannes Hjelm

Lärarutbildningar och pedagogiskt arbete

Grundnivå

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 högskolepoäng


Avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt arbete